Hồ sơ

TS. Nguyễn Kiên Cường

Ngày sinh: Chưa có thông tin
Học hàm: Chưa có thông tin
Học vị: Tiến sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Khoa học Sinh học Thú Y, Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa CNTY, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
Email: cuong.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Cuong Nguyen Kien, PhD.

Date of Birth: N/A
Academic Rank: No information provided
Academic Degree: Doctor of Philosophy
Work Location: Department of Veterinary Biosciences, Faculty Of Animal Science And Veterinary Medicine - Nong Lam University
Position: Vice Dean of Faculty, Deputy Secretary, Union Chairman
Email: cuong.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Sinh Lý Động Vật, Tập tính và Phúc lợi Động vật, Sinh lý Sinh sản Nâng cao

Quá trình đào tạo

– Đại học: Ngành Thú y tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Việt Nam (1999 – 2004)

– Sau đại học: Ngành Thú y, Đại học Quốc gia Thú y Toulouse, Pháp (2004 – 2005)

– Thạc sĩ: Ngành Chăn nuôi tại Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ (2008 – 2009)

– Tiến sĩ: Ngành Thú y tại Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ (2011 – 2017)

– Nghiệp vụ Sư phạm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (2020)

– Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (2020)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò sữa và bò thịt;
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò;
 • Ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh và nâng cao năng suất sinh sản trên bò;
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của stress nhiệt lên năng suất sinh sản, năng suất và chất lượng sữa;
 • Nguyên cứu nguyên nhân, giải pháp phòng trị bệnh đau chân và bệnh viêm vú trên bò sữa
 • Nguyên cứu nguyên nhân, giải pháp phòng trị bệnh sản khoa (đẻ khó, sót nhau, viêm tử cung …) trên bò
 • Nghiên cứu các bệnh rối loạn biến dưỡng trên bò sữa: bại liệt sau khi sinh và xê tôn huyết.

Công trình nghiên cứu

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Tên đề tài/dự án Cơ quan tài trợ
kinh phí
Thời gian
Thực hiện
Vai trò
Dự án “Tư vấn xây dựng các mô hình điểm chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ tiến tiến ở huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An Tỉnh Long An 2018 – 2020 Chủ nhiệm
Điều tra hiện trạng và xây dựng quy trình phòng trị tổng hợp bệnh chân móng trên bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2017 – 2019 Tham gia
Xác định một số bất thường trên đường sinh dục bò sữa chậm đậu thai và đánh giá hiệu quả điều trị chậm đậu thai Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 01 – 12/2021 Chủ nhiệm
Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Trà Vinh 2021 – 2023 Chủ nhiệm

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO

 1. V.T. Nguyen, T.T.H. Vu, V.T. Hoang, T.V. Nguyen, T.D. Lam, K.C. Nguyen, V.T. Than and V.P. Le. Immunological properties of the chicken egg yolk (IgY) antibodies against Vietnamese cobra Naja Naja venom. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 991: 012012.
 2. Nguyễn Kiên Cường. A review of dairy smallholder in Ho Chi Minh City: difficulties and solutions for sustainable development. The 3rd International Conference on Suistainable Agriculture and Environment, HCM city, Vietnam, 2020, 306 – 313
 3. Phạm Tường Linh, Thái Quốc Hiếu, Nguyễn Kiên Cường và Nguyễn Văn Phát. Khảo sát bệnh viêm tử cung trên bò cái sinh sản hướng thịt và thử nghiệm biện pháp điều trị trại tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2020, Số 2: 54 – 62.
 4. Hà Hữu Hiển, Nguyễn Kiên Cường và Đường Chi Mai. Tình hình nhiễm cầu trùng và hiệu quả của toltrazuril trong phòng trị trên bê tại Hóc Môn, Củ Chi (TP. HCM và Đức Hòa (Long An). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y Toàn quốc, 2019, 456-460.
 5. Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Vạn Tín và Hồ Thị Nga. Ảnh hưởng của cách rã đông lên chất lượng tinh bò sữa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y Toàn quốc 2019, 461-464.
 6. Nguyễn Ngọc Hải, Chế Minh Tùng, Nguyễn Kiên Cường và Phí Như Liễu. Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormon để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 76: 84 – 90.
 7. Nguyen Kien Cuong, Nguyen Van Khanh and Christian Hanzen. Study on reproductive performance of Holstein x Lai Sind crossbred dairy heifers and cows at smallholding in Ho Chi Minh city, Vietnam. Tropical Animal Health and Production, 2017, 49: 483 – 489.
 8. Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen. Risk factors of postpartum genital diseases in Holstein x Lai Sind crossbred cows in smallholdings, Ho Chi Minh city, Vietnam. Journal of Tropical Livestock Science, 69(4): 167-171.
 9. Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen. Prevalence and risk factors of postpartum anestrus in Holstein x Lai Sind crossbred dairy cows in small farmers of Ho Chi Minh city, Vietnam. Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016, 182 – 185.
 10. Christian Hanzen  and Nguyen Kien Cuong. Between bovine milk production and reproduction: the challenge. Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016, 30- 35.
 11. Nguyễn Kiên Cường. Tình hình bò sữa bị tích nước tiểu âm đạo tại các hộ chăn nuôi huyện củ chi, tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa CNTY – ĐHNL, 2015, 138 – 144.
 12. Nguyễn Kiên Cường. Tích nước tiểu âm đạo trên bò sữa: nguyên nhân gây chậm đậu thai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015, Số 7: 82 – 85.
 13. Nguyễn Kiên Cường và Nguyễn Văn Tiến. Tình hình bệnh đau chân trên bò sữa ở các hộ chăn nuôi, huyện Củ Chi, TP. HCM. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2014, Số 3: 43-50.
 14. Nguyen-Kien Cuong, M.W.M. Okouyi, Ch. Hanzen. A post-mortem study of physiopathological characteristics of genital tracts of culled dairy cows in South Vietnam. 9th International Ruminant Reproduction Symposium, 25 – 29/08/2014, Obihiro, Hokkaido, Japan.
 15. M.W.M. Okouyi, Nguyen-Kien Cuong, Ch. Hanzen. Effects of the dose of equine Chorionic Gonadotropin (eCG) on estrus and follicular growth parameters in african bovine breed N’Dama. 9th International Ruminant Reproduction Symposium, 25 – 29/08/2014, Obihiro, Hokkaido, Japan.
 16. Nguyen-Kien Cuong and Christian Hanzen. Antemortem and postmortem examination of the genital tract of dairy cows in South Vietnam. Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 2013, 66(3): 85-90.
 17. Nguyễn Kiên Cường. Chậm động dục sau khi sinh trên bò sữa – Nguyên nhân và điều trị. Bản tin Kỹ thuật, Cty TNHH UV – Việt Nam, 2013, Số UVTY-010.
 18. Trần Thị Dân, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn T H Nguyên, Nguyễn Thị Kim Anh. Miễn dịch chống GnRH (gonadotropine releasing hormone) nhằm hạn chế hoạt động dịch hoàn và mùi hoi trên heo đực nguyên. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2007, Số 2: 60-64.
 19. Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Tuyên Hoàng Nguyên, Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh hưởng của vắc xin Improvac lên tăng trọng và phẩm chất thịt của lợn đực nguyên.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, 2007, 11(06): 13 – 16.
 20. Terefe G., K.C. Nguyen, Jacquiet P., Bergeaud J.P., Grisez C., Prevot F., Brunel J.C. and Dorchies P. Daily sodium cromoglycate treatment decreased mast cell and blood eosinophilic responses in Haemonchus contortus resistant Black Belly sheep. Revue Médecine Vétérinaire, 2007, 158(02):82 – 85.

Thông tin thêm

Lĩnh vực tư vấn, chuyển giao kỹ thuật:

 • Các yếu tố nguy cơ gây chậm động dục và chậm đậu thai trên bò; giải pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò;
 • Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò;
 • Ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh và nâng cao năng suất sinh sản trên bò;
 • Giải pháp phòng trị bệnh đau chân trên bò sữa; thực hành gọt móng bò
 • Giải pháp phòng và trị bệnh viêm vú trên bò sữa
 • Giải pháp phòng và trị các bệnh sản khoa trên bò sữa: đẻ khó, sót nhau, viêm tử cung …
 • Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt hộ gia đình: chọn giống, dinh dưỡng và phòng trị bệnh
 • Giải pháp phòng và trị một số bệnh thường gặp trên bò sữa: bại liệt sau khi sinh, xê tôn huyết, giun sán, ký sinh trùng máu …
 • Một số bệnh thường gặp trên bò thịt và giải pháp an toàn sinh học
 • Kỹ thuật quản lý trang trai bò sữa, bò thịt sinh sản;
 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y (kháng sinh, hormon, ký sinh trùng, kháng viêm-giảm đau-hạ sốt, vitamin-kháng ….) hiệu quả trên bò

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided