Hồ sơ

NCS. Nguyễn Quốc Tuấn

Ngày sinh: Chưa có thông tin
Học hàm: Chưa có thông tin
Học vị: Nghiên cứu sinh
Nơi công tác: Bộ môn Giống động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: tuan.nguyenquoc@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Tuan Nguyen Quoc, PhD. (Candidate)

Date of Birth: N/A
Academic Rank: No information provided
Academic Degree: Doctor of Philosophy (Candidate)
Work Location: Department of Animal Breeding, Faculty Of Animal Science And Veterinary Medicine - Nong Lam University
Position: Lecturer
Email: tuan.nguyenquoc@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Giống Động Vật 2, Di truyền chuyên ngành

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin thêm

Chưa có thông tin

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided