Hồ sơ

PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn

Ngày sinh: Chưa có thông tin
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Thú y Lâm sàng, Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Email: toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Toan Nguyen Tat, Assoc. Prof. PhD.

Date of Birth: N/A
Academic Rank: Associate Professor
Academic Degree: Doctor of Philosophy
Work Location: Department of Veterinary Clinical Sciences, Faculty Of Animal Science And Veterinary Medicine - Nong Lam University
Position: Vice-President of Nong Lam University
Email: toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Nội khoa, Chẩn đoán phòng thí nghiệm, Miễn dịch (Cao học)

Quá trình đào tạo

  1. Đi hc:

Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo:ĐHNL Tp. HCM
Ngành học: Thú y
Nước đào tạo: Việt Nam - Năm tốt nghiệp: 1995

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Thú y

Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Philippines

 

Tiến sĩ chuyên ngành: Thú y

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Hàn Quốc

Tên luận án:Construction and immunogenicity of Bordetella bronchiseptica aroA mutant and evaluation of its expressing the capsid protein of porcine circovirus type 2

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
Trách nhiệm
tham gia trong đề
tài
1 Chẩn đoán sự hiện diện của
PRRSV trong mẫu dịch
xoang miệng/nước bọt heo
tuổi bằng kỹ thuật PCR
2012-2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Đặc điểm dịch tễ học và
chẩn đoán bệnh đường ruột do Coronavirus trên heo
2009-2011 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm
3 Xác định lứa tuổi nhiễm và
biểu hiện lâm sàng do
Mycoplasma
hyopneumoniae
trên heo
con từ sơ sinh – 60 ngày
2008-2009 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 Bệnh viêm phổi địa phương
(Mycoplasmosis) ở một số
xí nghiệp chăn nuôi heo
công nghiệp
2002-2004 Đề tài cấp Bộ Thành viên
6 Phân lập Mycoplasma
hyopneumoniae
(MH), xác
định đặc tính sinh hóa và
tính nhạy cảm với một số
kháng sinh đang được sử
dụng trên đàn heo
2006-2008 Đề tài cấp Bộ Thành viên
7 Một số biện pháp làm giảm
tỉ lệ viêm vú tiềm ẩn trên bò
sữa
2002-2004 Đề tài cấp Bộ Thành viên
8 Khảo sát căn nguyên và mô
bệnh học tương ứng trên
heo có dấu hiệu ‘Hô hấp
phức hợp” tại một số trại
heo ở khu vực chăn nuôi tập
trung (Đông Nam Bộ) bằng
chẩn đoán mô bệnh học và
multiplex PCR.
     
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
    Trước khi tốt nghiệp Tiến Sĩ
TT Tên bài báo Số tác
giả
Tên tạp chí,
kỷ yếu
Tập Số Trang Năm
công bố
1 Detection of
Mycoplasma
hyopneumoniae
from
nasal swabs and lung
tissues in field cases
using PCR in
selected farms of
Luzon, Philippines.
1 Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/2004   18-20  2004
2 Immunological roles
of Pasteurella
multocida toxin
(PMT) using PMT
mutant strain
6 The journal of
Microbiology
45 (4)   364-366  2007
3 Phân lập
Mycoplasma
hyopneumoniae

một số vi khuẩn liên quan đến bệnh hô hấp trên phổi heo
5 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
13 3/2006 12-15 2006
4 Bước đầu phân lập
vi khuẩn trên mẫu
sữa bò viêm vú tiềm
ẩn và thử kháng sinh
đồ
3 Tập san Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
  2/2001 54-57 2001
5 Một số vi khuẩn
thường gặp trên các
mẫu bệnh phẩm của
heo và gà được phân
lập tại Bệnh xá thú y
và kết quả thử kháng
sinh đồ
4 Tập san Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
  2/2001 45-48 2001

Sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ

TT Tên bài báo Số tác
giả
Tên tạp chí,
kỷ yếu
Tập Số Trang Năm
công bố
6 Phát hiện vi-rút gây
bệnh tiêu chảy cấp
(PEDV) trên heo ở
các tỉnh miền đông
Nam bộ.
7 Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
19 5/2012 26-30 2012
7 Đặc trưng kiểu gene
của vi-rút gây bệnh
tiêu chảy cấp PED
trên heo ở một số
tỉnh miền Đông Nam
bộ.
2 Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
19 7/2012 34-41 2012
8 Bordetella
bronchisepticaaroA
mutant as a live
vaccine vehicle for
heterologous porcine
circovirus type 2
major capsid protein
expression.
6 Veterinary
Microbiology
138 (3-
4)
  318-324  2009
9 The effect of IFNg
DNA vaccine on a
murine model of
atopic dermatitis.
2 Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/2012   45 - 52  2012
10 Xác định một số vi
rút trong mẫu dịch
xoang miệng và mô
của heo có biểu hiện
rối loạn hô hấp
2 Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
20 5/2013    2013
11 Genetic
characterization of
southern vietnamese
porcine epidemic
diarrhea virus
(PEDV) isolates during 2009 – 2010
outbreaks.
4 The Thai Journal of
Veterinary Medicine.
41(1)   55-64  2011
12 Một số yếu tố liên
quan và đặc điểm
bệnh học của dịch
tiêu chảy cấp trên
heo con theo mẹ tại
một số tỉnh Phía
Nam.
2 Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
20 2/2013 5 - 11 2013
13 Sự đa dạng về kiểu
gien của vi-rút PED
gây bệnh tiêu chảy
cấp trên heo ở Việt
Nam từ năm 2009-
2013
2 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/2013   56-62  2013
14 Tối ưu hoá qui trình
chẩn đoán
Coronavirus gây
bệnh tiêu chảy cấp
trên heo bằng kỹ
thuật nested RT
PCR
3 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/2012   106 -113  2012
15 Induction of humoral
immune response to
Bordetella
bronchiseptica
after
intranasal
immunization with a
live attenuated
vaccine in a murine
respiratory infection
model
2 Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/2011   22 - 27  2011
16 The effect of a sIL-
4R DNA vaccine on
a murine model of
atopic dermatitis.
2 Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/2011   16 - 21  2011
17 Evaluation of
immune response of
Bordetella
bronchisepticaaroA
mutant as a live
mucosal vaccine in
pigs.
3 Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/2009   59 - 64  2009
18 Xác định một số căn
nguyên chính từ phổi
viêm của heo sau cai
sữa có triệu chứng
hô hấp tại một số trại
chăn nuôi khu vực
Phía Nam.
2 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/2013   44-51  2013
19 aluminosilicate
supplement enhances
immune activity in
mice and reinforces
clearance of porcine
circovirus type 2 in
experimentally
infected pigs
6 Veterinary Microbiology 143(2- 4)   117-125  2010
20 Phân lập và xác định
một số đặc tính sinh
hóa của Mycoplasma
hyopneumoniae
trên
phổi viêm của heo
thịt giết mổ.
7 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/2012   78 - 82  2012
21 Hiệu quả sử dụng
vắc xin Respisure
one kết hợp kháng
sinh tulathromycin
trong phòng bệnh
viêm phổi địa
phương ở heo
3 Kỷ yếu Hội nghị khoa
học công nghệ tuổi trẻ
các trường Đại học Cao
đẳng khối Nông – Lâm
– Ngư – Thủy toàn
quốc lần thứ năm
    518-525  2011
22 Hiệu giá kháng thể
sau tiêm phòng và tỷ
lệ nhiễm bệnh cúm
A (H5N1) trên đàn
vịt và ngan tại tỉnh
Đồng Tháp
3 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
17 6/2010 5 - 10 2010
23 Biến đổi chỉ tiêu
huyết học và bệnh
tích ở heo nuôi thịt
được tiêm chủng
vaccine thể ORF2
phòng ngừa hội
chứng gầy còm và
viêm da – viêm thận
do Circovirus typ 2
10 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
17 3/2010 41-20 2010
24 Hiệu quả điều trị
viêm gan trên chó
của cao đặc Diệp Hạ
Châu đắng
(Phyllanthus
amarus
)
4 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
19 8/2012 59 -65 2012
25 Khảo sát hoạt tính
kháng khuẩn của cao
thô Diệp hạ châu
đắng (Phyllanthus
amarus)
trên một số
nhóm vi khuẩn Gram
âm và Gram dương.
3 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/2013   52-55  2013
26 Hiệu quả bổ sung
kháng thể lòng đỏ trứng IgY dòng sản
phẩm AA NutriTM
Focus SW trên số
lượng một số vi sinh
vật trong phân heo
sơ sinh đến xuất
chuồng
4 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/2013      2013
27 Hiệu quả sử dụng
kháng thể IgY dòng
sản phẩm AA
NutriTM Focus SW
trong phòng bệnh
tiêu chảy và tăng
trọng của heo sơ sinh
đến xuất chuồng
4 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/2013      2013
28 Khảo sát biểu hiện
lâm sàng và bệnh lý
mô học phổi viêm
trên heo sau cai sữa
có triệu chứng hô
hấp tại một số trại
chăn nuôi khu vực
Phía Nam
2 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
5/2013      2013
29 The efficiency of
two – dose vaccine
compared to one
dose vaccine against
PCV2 in Vietnam
10 Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
4/2013      2013
30 Các bài báo trong
các kỷ yếu khoa học
2007-
2013
         

 

Thông tin thêm

Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên
cứu... với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)

Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
1997- nay Chuyển giao khoa học kỹ thuật vào các trang trại và đội ngũ kỹ thuật các cơ quan/công ty chuyên ngành Bệnh viện thú y, các trang trại, các cơ quan thú y Tốt, mang lại lợi ích cho người chăn nuôi

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided