Địa chỉ: Phòng 210 – Nhà Phượng Vỹ – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3896 1709

Giới thiệu

Từ năm 2012, khoa Chăn nuôi thú y chính thức tái cơ cấu lại các bộ môn trong khoa và Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng (BTNTYCĐ) chính thức được thành lập. Sự thành lập này dựa trên các nhóm chuyên ngành về bệnh truyền nhiễm và những vấn đề liên quan giữa thú y với cộng đồng và môi trường, nhất là khi thế giới rất quan tâm đến khái niệm Một sức khỏe. Nhân sự bộ môn được sát nhập từ bộ môn: Vi sinh truyền nhiễm, Bệnh lý, và Cơ thể ngoại khoa.

IMG_3151-new

 

 

Tổ chức nhân sự

PGS. TS. Lê Thanh Hiền
Phó Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trưởng Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng

Các môn học do Bộ môn BTNTYCĐ đảm trách

Hệ đại họcHệ cao học
– Vi sinh đại cương
– Vi sinh thú y
– Dịch tễ học
– Bệnh truyền nhiễm heo
– Bệnh truyền nhiễm gia cầm
– Bệnh truyền nhiễm trâu bò
– Ký sinh trùng thú y
– Vệ sinh an toàn thực phẩm
– Chăn nuôi và Môi trường
– Bệnh truyền lây giữa người và động vật
– Vi sinh nâng cao
– Dịch tễ học nâng cao
– Chuyên đề Bệnh truyền nhiễm heo
– Chuyên đề Bệnh truyền nhiễm gia cầm
– Chuyên đề Bệnh truyền nhiễm trâu bò
– Ký sinh trùng thú y
– Vệ sinh an toàn thực phẩm
– An toàn sinh học
– Chuyên đề Bệnh truyền lây giữa người và
động vật
– Công nghệ sinh học ứng dụng trong thú y

Hướng nghiên cứu

  • Phát triển các kỹ thuật chẩn đoán mới theo hướng ứng dụng tiến bộ công nghệ sinh học để phát hiện và đánh giá nhanh, chính xác các bệnh trên động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật.
  • Nghiên cứu sinh bệnh học truyền nhiễm và sự đa dạng di truyền về các virus, vi khuẩn gây bệnh trong thú y.
  • Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các loại vaccine trong phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.
  • Nghiên cứu dịch tễ về bệnh và phân bố dịch và các đặc tính truyền lây của dịch bệnh.
  • Nghiên cứu về khả năng đề kháng kháng sinh trên vi khuẩn và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Phân lập và sản xuất thành công sản phẩm probiotics phục vụ chăn nuôi và phòng bệnh