Bộ Môn Bệnh Truyền Nhiễm Và Thú Y Cộng Đồng

Địa chỉ: Phòng 210 – Nhà Phượng Vỹ – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3896 1709

Giới thiệu

Từ năm 2012, khoa Chăn nuôi thú y chính thức tái cơ cấu lại các bộ môn trong khoa và Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng (BTNTYCĐ) chính thức được thành lập. Sự thành lập này dựa trên các nhóm chuyên ngành về bệnh truyền nhiễm và những vấn đề liên quan giữa thú y với cộng đồng và môi trường, nhất là khi thế giới rất quan tâm đến khái niệm Một sức khỏe. Nhân sự bộ môn được sát nhập từ bộ môn: Vi sinh truyền nhiễm, Bệnh lý, và Cơ thể ngoại khoa.

Tổ chức nhân sự

TS.  Trương Đình Bảo

Giảng viên
Môn giảng dạy

Bệnh Truyền Nhiễm trâu bò, Sức khoẻ 1

TS.  Đỗ Tiến Duy

Giảng viên
Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm heo

TS.  Hoàng Thanh Hải

Giảng viên
Môn giảng dạy

Vi sinh thú y

PGS. TS.  Lê Thanh Hiền

Trưởng Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng
Môn giảng dạy

Dịch tễ học, Vệ sinh an toàn thực phẩm

PGS. TS.  Hồ Thị Kim Hoa

Giảng viên Cao cấp
Môn giảng dạy

Vi sinh vật; Chăn Nuôi và Môi Trường; Công Nghệ Sinh Học.

PGS. TS.  Lê Hữu Khương

Trưởng phòng TCCB
Môn giảng dạy

Ký Sinh Trùng

ThS.  Lê Hữu Ngọc

Trợ lý quản lý sinh viên
Môn giảng dạy

Thực hành Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thực hành Vi sinh đại cương, Thực hành Vi sinh chăn nuôi

ThS.  Dương Tiểu Mai

Giảng viên
Môn giảng dạy

Ký Sinh Trùng

ThS.  Nguyễn Thị Thu Năm

Phó Trưởng Bệnh viện Thú y
Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm gia cầm

PGS. TS.  Nguyễn Ngọc Hải

Trưởng phòng XN Việt-Hàn
Môn giảng dạy

Vi sinh thú y, Vi sinh chăn nuôi

GVC. TS.  Nguyễn Thị Phước Ninh

Giảng viên
Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm gia cầm

TS.  Nguyễn Đình Quát

Phó Trưởng Bộ Môn Bệnh Truyền Nhiễm Và Thú Y Cộng Đồng
Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm

TS.  Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

Giảng viên
Môn giảng dạy

Vi sinh đại cương, Vi sinh chăn nuôi

Các môn học do Bộ môn BTNTYCĐ đảm trách

Hệ đại họcHệ cao học
– Vi sinh đại cương
– Vi sinh thú y
– Dịch tễ học
– Bệnh truyền nhiễm heo
– Bệnh truyền nhiễm gia cầm
– Bệnh truyền nhiễm trâu bò
– Ký sinh trùng thú y
– Vệ sinh an toàn thực phẩm
– Chăn nuôi và Môi trường
– Bệnh truyền lây giữa người và động vật
– Vi sinh nâng cao
– Dịch tễ học nâng cao
– Chuyên đề Bệnh truyền nhiễm heo
– Chuyên đề Bệnh truyền nhiễm gia cầm
– Chuyên đề Bệnh truyền nhiễm trâu bò
– Ký sinh trùng thú y
– Vệ sinh an toàn thực phẩm
– An toàn sinh học
– Chuyên đề Bệnh truyền lây giữa người và
động vật
– Công nghệ sinh học ứng dụng trong thú y

Hướng nghiên cứu:

– Phát triển các kỹ thuật chẩn đoán mới theo hướng ứng dụng tiến bộ công nghệ sinh học để phát hiện và đánh giá nhanh, chính xác các bệnh trên động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật.

– Nghiên cứu sinh bệnh học truyền nhiễm và sự đa dạng di truyền về các virus, vi khuẩn gây bệnh trong thú y.

– Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các loại vaccine trong phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.

– Nghiên cứu dịch tễ về bệnh và phân bố dịch và các đặc tính truyền lây của dịch bệnh.

– Nghiên cứu về khả năng đề kháng kháng sinh trên vi khuẩn và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Phân lập và sản xuất thành công sản phẩm probiotics phục vụ chăn nuôi và phòng bệnh