CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN CỦA THẦY CÔ – SINH VIÊN KHOA CNTY VỀ XÃ HƯNG PHONG – HUYỆN GIỒNG TRÔM- BẾN TRE