THĂM VÀ TĂNG QUÀ CHO TRẺ EM TẠI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI NINH THUẬN – NĂM 2015