SEMINAR CHUYÊN ĐỀ “THỰC HÀNH GIẢM SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI”

Khoa Chăn Nuôi Thú Y, có tổ chức buổi seminar chuyên đề, với 2 chủ đề:
– “Thực hành giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi” do GS Jeroen Dewulf của Đại học Ghent, Bỉ trình bày
– “Thuốc kiểm soát đau trong thú y” do GS Paul Mills của Đại học Queensland, Úc trình bày
Các báo cáo hoàn toàn bằng tiếng anh, những kiến thức chuyên ngành rất bổ ích.
Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Cát Tường
Các bạn sinh viên tham gia xin vui lòng đăng ký tham dự theo link này:
Hạn chót đăng ký: 05/01/2019.