Báo cáo chuyên đề: “Các đặc điểm bệnh lý của một số bệnh do virus gây ra trên vịt”

  • Post Category:Seminar

Sáng ngày mai 21/6 vào 8:30, bộ môn BTN&TYCĐ và bô môn KHSHTY sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt học thuật

“Các đặc điểm bệnh lý của một số bệnh do virus gây ra trên vịt”

do Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Văn Dung trình bày.

Địa điểm: Phòng 1 – Khu thực nghiệm ĐHNL.

Quý thầy cô và học viên cao học quan tâm có thể tham dự.

Trân trọng.