Seminar “Long-term effects of nutrition and management of heifers during the growing period”

  • Post Category:Seminar

Mời các bạn sinh viên tham dự buổi báo cáo Seminar của chuyên gia Israel:

 

–        Tiêu đề: Long-term effects of nutrition and management of heifers during the growing period

–        Thời gian: 8 giờ 00, ngày 8/3/2018 (thứ Năm)

–         Địa điểm: phòng PV217

–         Báo cáo viên: Uzi Moalem

–         Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh