Giải thưởng nhà khoa học trẻ Công ty Alltech

  • Post Category:Học bổng

KHUYẾN KHÍCH NGHIÊN CỨU TƯỢNG THƯỞNG TÀI NĂNG

Alltech sáng lập ra Giải thưởng nhà khoa học trẻ nhằm mục đích khuyến khích công việc nghiên cứu và phát hiện các tài năng từ các sinh viên các trường đại học trên toàn thế giới. Các sinh viên được động viên tham gia làm việc tại công ty tại các phòng nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp tự nhiên trong sản xuất chăn nuôi, và đồng thời thu thập thêm các kinh nghiệm quý báu ở một công ty hàng đầu thế giới.

CÁCH THỨC THAM DỰ

Các ứng viên cấp đại học và sau đại học cần đăng ký tham dự và gửi bài dự thi trực tuyến và hạn chót đăng ký là 31/12/2013. Cuộc tranh tài Giải thưởng nhà khoa học trẻ bao gồm 2 cấp độ. Cấp độ toàn cầu và chung kết trao giải sẽ diễn ra tại Lexington, Kentucky, Hoa Kỳ vào ngày 19-21/05/2014.

GIẢI THƯỞNG

Giấy chứng nhận và giải thưởng sẽ trao cho những người đứng đầu mỗi cấp độ, từng khu vực. Người chiến thắng cấp khu vực còn nhận được vé máy bay khứ hồi, Khách sạn và đăng ký tham dự miễn phí Ngày Hội Sức Khỏe Vật Nuôi Toàn Cầu Alltech -Symposium tại Lexington, Kentucky, Hoa Kỳ, vào tháng 05, 2013. Người chiến thắng cấp toàn cầu trình độ đại học sẽ nhận được 5,000 Mỹ Kim tiền mặt và cấp độ toàn cầu sau đại học sẽ nhận được 10,000 Mỹ Kim tiền mặt

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ALLTECH

Quí Thầy Cô và các bạn sinh viên muốn tham gia giải thưởng nhà khoa học trẻ xem thêm thông tin chi tiết link bên dưới.

Corporate-Presentation-2013VNmese

GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ

Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường năng động với các chuyên gia nước ngoài, trong thời gian 1 năm (làm việc tập sự) tại công ty Alltech – Vừa học, vừa làm, vừa được lãnh lương.

2AYS-presentation slides 2mergerd_IN

CHƯƠNG TÌNH HỢP TÁC LÀM VIỆC

Alltech Career Development Program 2014_vnese

FORM ĐĂNG KÝ

Form register YSA 2013