THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG SINH VIÊN 20/11/2019

Xin gửi lời chúc mừng các bạn sinh viên có tên trong danh sách sau đã vượt qua các chướng ngại vật và về đích – Có tên trong danh sách nhận HB 20/11/2019. Mời các bạn đúng 7 giờ 15 ngày 19/11/2019 có mặt tại Hội Trường P100 Khu Giảng đường Phượng Vỹ tham dự lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Sinh viên tham dự vui lòng ăn mặt lịch sự (không mặc áo thun, không mang dép lê) có mặt đúng giờ và ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Các bạn không tham gia dự lễ và không lên nhận HB trong buổi lễ BTC sẽ không trao lại.

Các bạn chưa có HB trong đợt này hãy cố gắng lên.

STT MSSV Họ và tên Lớp  Đơn vị tài trợ HB
1 16111034 Võ Văn Dự DH16CN Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
2 15112014 Lại Công Danh DH15TY Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
3 15112115 Nguyễn Hào Phúc DH15TY Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
4 17112299 Nguyễn Như Mai DH17TT Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
5 16112581 Trần Thị Huyền DH16DY Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
6 15112030 Nguyễn Thị Thanh Hà DH15TY Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
7 16112481 Võ Thị Thu Ánh Dh16TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
8 17112125 Đinh Thanh Nguyên DH17TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
9 17111020 Võ Phạm Danh DH17CN Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
10 15112329 Nguyễn Thị Luyển DH15TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
11 16112519 Ngô Thị Duyên DH16TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
12 17112101 Nguyễn Duy Linh Dh17DY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
13 17112092 Nguyễn Thanh Khiêm DH17TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
14 16112566 Nông Thị Huệ DH16TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
15 15112132 Nguyễn Thị Thảo Quyên DH15TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
16 17112212 Dương Thị Hồng Thương DH17TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
17 17112021 Trương Minh Đạt DH17TY Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
18 16112565 Nguyễn Thị Huệ DH16TY Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
19 17111162 Bùi Thị Ánh Tuyết DH17TA Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
20 18112197 Trần Thị Thảo DH18TY Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
21 16111219 Nguyễn Thị Thu Thúy DH16TA Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
22 15112035 Nguyên Thị Bích Hạnh DH15DY Công ty Cổ Phần Hanvet
23 15112096 Trần Công Nhật DH15TY Công ty Cổ Phần Hanvet
24 17112253 Trương Văn Việt DH17TY Công ty Cổ Phần Hanvet
25 17112112 Đặng Thị Na DH17TY Công ty Cổ Phần Hanvet
26 15112196 Nguyễn Thị Thúy Vy DH15TY Công ty Cổ Phần Hanvet
27 16112736 Vũ Thị Thảo Trang DH16TY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
28 15112028 Ngô Thị Mỹ Duyên DH15TY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
29 15112184 Trần Thị Nhật Tuyên DH15DY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
30 15112107 Đỗ Thành Niên DH15TY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
31 15112085 Nguyễn Hoàng Nam DH15TY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
32 15112114 Huỳnh Hồng Phúc DH15TY Cựu SV K36
33 15112099 Cao Thị Huỳnh Như DH15TY Tập thể lớp Thú Y Khóa 29
34 17112244 Huỳnh Thị Kim Tuyền DH17DY Tập thể lớp Thú Y Khóa 29
35 16111110 Bùi Thị Bích Ngọc DH16TA Công ty TNHH Virbac Việt Nam
36 16112484 Lê Thị Cẩm Bình DH16DY Công ty TNHH Virbac Việt Nam
37 17112255 Võ Ngọc Vinh DH17DY Công ty TNHH Virbac Việt Nam
38 17112166 Lê Nguyễn Minh Quang DH17TY Công ty TNHH Virbac Việt Nam
39 17112032 Nguyễn Lê Nhật Duy DH17TY Công ty TNHH Virbac Việt Nam
40 16112268 Võ Thị Chung Xoan DH16TA Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế
41 17111143 Lê Thị Hoài Thương DH17TA Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế
42 17111094 Trần Thị Hồng Ngọc DH17TA Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế
43 17112210 Từ Thiện Trí Thức DH17DY Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ – VSAVA
44 17112147 Nguyễn Hồ Minh Nhựt DH17TY Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ – VSAVA
45 16112603 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh DH16TT Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ – VSAVA
46 16112533 Vũ Nguyễn Ngọc Hân DH16TT Cựu SV K4
47 17111135 Lê Trường Thịnh DH17TA Cựu SV K4
48 16111213 Nguyễn Thái Anh Thư DH16TA Cựu SV K4
49 Lê Thị Thanh Long DH17TY Lý Hoàng Nam
50 Nguyễn Thị Ái Mi DH18CN Lý Hoàng Nam
51 15112315 Nguyễn Thị Ngọc Dung DH15TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
52 15112356 Trần Phạm Tiến Thịnh DH15TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
53 15112338 Nguyễn Thị Ngọc DH15TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
54 15112348 Dư Nguyễn Tiểu Quỳnh DH15TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
55 15112334 Võ Dương Minh DH15TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
56 16112783 Phạm Minh Mẫn DH16TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
57 16112769 Trần Thị Kim Yến DH16TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
58 17112303 Nguyễn  Thị  Ngọc Ngân DH17TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
59 17112198 Vũ Phương Thảo DH17TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
60 17112096 Trần Nguyễn  Thạch Lam DH17TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
61 17112267 Trần Huỳnh Xuân Thảo DH17TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
62 18112147 Võ Quỳnh Như DH18TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
63 18112138 Lê Phương Uyến Nhi DH18TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
64 18112269 Nguyễn Thái Bình DH18TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
65 18112266 Phùng Ngọc Châu Anh DH18TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
66 18112296 Trang Phương Thảo DH18TT Học bổng Chương trình Thú Y Tiên Tiến
Đóng menu