THÔNG BÁO – DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6/2021

Nội dung:- Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nếu không có tên trong danh sách tốt nghiệp thì liên hệ số điện thoại: 0916 530 931 (chị Thảo) chậm nhất là trước 16 giờ 00 ngày 16/06/2021.- Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp nếu không xét đợt tháng 06/2021 phải làm đơn hoãn xét tốt nghiệp gửi cho Văn phòng khoa chậm nhất là trước 9 giờ 30 ngày 17/06/2021.* GHI CHÚ: Nếu sinh viên không liên hệ với Văn phòng khoa theo thời gian thông báo trên, Khoa sẽ xét tốt nghiệp theo danh sách này và không giải quyết mọi khiếu nại.Cám ơn em

dssv-đạt-tốt-nghiệp-14_06_2021