THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI LỊCH NỘP TIỂU LUẬN ĐỢT 3 – LẦN 2 (NĂM 2021)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban chủ nhiệm khoa thông báo dời lịch nộp tiểu luận đợt 3/2021 lần 2 và hình thức chấm báo cáo tiểu luận online (chi tiết file đính kèm).Riêng khóa luận hạn chót nộp cũng đến hết ngày 21/07/2021.

Thông-báo-dời-lịch-nộp-TL-đợt-3-2021-lần-2