Danh sách xét tốt nghiệp (03/2017)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

 

Trong tháng 03/2017 Khoa sẽ xét tốt nghiệp cho các sinh viên có tên trong danh sách. Nếu có thắc mắc hay khiếu nại gì vui lòng liên hệ VPK trước ngày 24/03. Trân trọng cảm ơn.

danh-sach-xet-tot-nghiep-032017