Danh sách xét tốt nghiệp (12/2016)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016)

Phòng đào tạo thông báo danh sách sinh viên được xét TN trong đợt tháng 12/2016 theo danh sách đính kèm. Nếu bạn sinh viên nào không đồng ý xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016 phải làm đơn không xét tốt nghiệp gửi cho văn phòng khoa hạn chót ngày 09/01/2017

Trân trọng cảm ơn.

danh-sach-xet-tot-nghiep-122016