Dự Tuyển Chương Trình Tiên Tiến Ngành Thú Y 2014

  • Post Category:Thông báo

Dự tuyển chương trình tiên tiến ngành thú y 2014

Tất cả các thí sinh dự kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2014 đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ Thú Y trường Đại học Nông Lâm và các thí sinh có điểm thi từ 18 (khối A, A1); 20 (khối B) trở lên (áp dụng cho thí sinh nhóm 3 khu vực 3) có thể đăng kí dự tuyển Chương trình tiên tiến ngành Thú Y của Khoa Chăn nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP.HCM.

– Đối với thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ thú Y – trường đại học Nông Lâm TP. HCM, nộp đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1) cùng với hồ sơ nhập học.

– Đối với thí sinh có điểm thi từ 18 (khối A, A1); 20 (khối B) trở lên (áp dụng cho thí sinh nhóm 3 khu vực 3) nộp đơn đăng ký dự tuyển vào chương trình theo các trường hợp như sau:

+ Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh: nộp đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 2) cùng hồ sơ nhập học.

+Thí sinh không trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh: cần chuẩn bị hồ sơ theo văn bản hướng dẫn xét nguyện vọng 2 của nhà trường và cần thêm đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 2)

Để đăng kí dự tuyển thí sinh vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký và thực hiện theo trình tự hướng dẫn trong đơn đăng kí dự tuyển.

Mẫu đơn dự tuyển 1 

Mẫu đơn dự tuyển II