Thông báo chương trình hè 2016 cho sinh viên quốc tế

  • Post Category:Thông báo

Trường Đại học Miyazaki, Nhật Bản tổ chức chương trình hè năm 2016 dành cho sinh viên quốc tế với hai nội dung như sau:

1. Chương trình tiếng Nhật, văn hóa Nhật và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Thời gian: 11/7-29/7/2016
2. Chương trình tập huấn về bảo tồn, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên di truyền.
Thời gian: 11/7-9/8/2016

Hạn cuối đăng ký: 24/3/2016

Để tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng truy cập website dưới đây:
http://www.of.miyazaki-u.ac.jp/~kokusai/english/index.html

Vui lòng liên hệ với phòng HTQT qua địa chỉ
Email: iro_nlu@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại 38966946 hoặc số ĐT của chuyên viên N.T. Hoài 0942627026.