THÔNG BÁO – CHƯƠNG TRÌNH INTERSHIP ONLINE CỦA TRƯỜNG UNIVERSITY BRAWIJAYA – INDONESIA

1 suất tham gia chương trình internship online tại trường University of Brawaijaya – Indonesia
Sinh viên có học lực giỏi, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (chỉ dành cho sinh viên khóa 2016)
Thời gian học 30 buổi online từ 5/9- 30/10/2020 với nhiều chủ đề liên quan ngành nghề

Cấp chứng chỉ cho người tham gia. 

Các bạn sinh viên quan tâm gửi CV và bảng điểm (không cần đóng dấu) 
Liên hệ thầy Hiền qua email: hien.lethanh@hcmuaf.edu.vn. Từ hôm nay đến hết ngày 02/09/2020.

internshipapp