Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 – 2017

  • Post Category:Thông báo

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 như sau:

 

Từ ngàyĐến hết ngàySinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện
21/02/201723/02/2017Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản
24/02/201726/02/2017Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học
27/02/201701/03/2017Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học
02/03/201704/03/2017Khoa Kinh tế
05/03/201707/03/2017Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp
08/03/201710/03/2017Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngàyĐến hết ngàyLớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
11/03/201712/03/2017Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học
13/03/201714/03/2017Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học
15/03/201716/03/2017Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS
17/03/201718/03/2017Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm
19/03/201720/03/2017Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y
21/03/201722/03/2017Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

23/03/201724/03/2017Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
25/03/201728/03/2017Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
29/03/2017Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
30/03/2017Trước 16g00 ngày 31/03/2017Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên