Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2012 – 2013

  • Post Category:Thông báo

heo như công văn triển khai đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ 2/2012-2013 đã thông báo cho sinh viên trong email và webiste:

Đợt 1: từ  23-26/9/2013 SV khoá 2009, 2010

Đợt 2: từ 27-30/9/2013 SV khoá 2011, 2012

Hiện nay do số lượng sinh viên truy cập quá lớn, hệ thống server của nhà trường không đáp ứng kịp các thao tác đánh giá của sinh viên trong cùng một thời điểm, vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, nhà trường sẽ chia các đợt đánh giá theo từng Khoa/Bộ môn theo thời gian như sau: (đính kèm file)

 

TB Diem ren luyen