THÔNG BÁO – DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2018 (NEW UPDATE)

  • Post Category:Thông báo

Nếu sinh viên không đồng ý xét tốt nghiệp đợt này phải làm đơn gửi cho Văn phòng khoa vào ngày 03/4/2018. Sau thời gian trên sinh viên không nộp đơn, khoa sẽ xét tốt nghiệp đợt này.

 

ds dat 01_04_2018