THÔNG BÁO – DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

 • Post Category:Thông báo

Sinh viên không đồng ý xét tốt nghiệp đợt này phải nộp đơn tạm hoãn xét tốt nghiệp cho Văn phòng khoa vào ngày 16/7/2018. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn Khoa sẽ xét tốt nghiệp đợt này.

Bảng tổng hợp tình hình xét tốt nghiệp trong Khoa.

 

STTLớpSố SV xétSố SV nợ mônGhi chú
1DH08TY01  
2DH10CN01  
3DH10TY02  
4DH11CN01  
5DH11DY01  
6DH11TT01  
7DH11TY07  
8DH12CN03  
9DH12DY01  
10DH12TA06  
11DH12TT04  
12DH12TY01  
13DH13CN11  
14DH13DY19  
15DH13TA20  
16DH13TY20  
17DH14TA09  
TỔNG CỘNG108  

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT

 1. Lớp DH08TY: Có 01 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH08TY08112006Huỳnh Trúc Anh 

 

 1. Lớp DH10CN: Có 01 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH10CN10111053Nguyễn Văn Luân 

 

 1. Lớp DH10TY: Có 02 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH10TY10112089Phạm Nhân Luân 
2DH10TY10112254Biện Thị Hồng Lệ 

 

 1. Lớp DH11CN: Có 01 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH11CN11111073Phạm Thế Điền 

 

 1. Lớp DH11DY: Có 01 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH11DY11142163Phạm Thị Ái Thi 

 

 1. Lớp DH11TY: Có 07 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH11TY10112143Nguyễn Nhật Quang 
2DH11TY11112022Nguyễn Hoàng Phúc 
3DH11TY11112069Hoàng Vương Tường Duy 
4DH11TY11112116Nguyễn Trọng Kha 
5DH11TY11112170Trịnh Xuân Phúc 
6DH11TY11112306Hoàng Công Trí 
7DH11TY11112150Hoàng Vương Mẫn Nghi 

 

 1. Lớp DH12CN: Có 03 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH12CN12111006Đặng Huy Hoàng 
2DH12CN12111130Đinh Vũ Cầu 
3DH12CN12111276Nguyễn Công Lợi 

 

 1. Lớp DH12DY: Có 01 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH12DY12112183Huỳnh Ngọc Trinh Phương 

 

 1. Lớp DH12TA: Có 06 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH12TA12111009Trần Minh Luân 
2DH12TA12111054Nguyễn Bửu Phát 
3DH12TA12111081Phạm Hồng Tín 
4DH12TA12111096Lê Nhựt Trường 
5DH12TA12111110Trần Đào Thanh Thư 
6DH12TA12111174Trương Nguyễn Mai Thi 

 

 1. Lớp DH12TY:  Có 01 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH12TY12112144Nguyễn Khánh Long 

 

 1. Lớp DH13CN:  Có 11 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH13CN13111010Nguyễn Thanh Danh 
2DH13CN13111066Chu Đình Phú 
3DH13CN13111082Ngô Chí Thanh 
4DH13CN13111144Phùng Thị Thúy Ái 
5DH13CN13111251Nguyễn Đức Hùng 
6DH13CN13111394Đặng Từ Văn Quang 
7DH13CN13111411Nguyễn Thị Sanh 
8DH13CN13111427Hoàng Trọng Tân 
9DH13CN13111478Trương Thị Thoa 
10DH13CN13111489Tô Thị Thúy 
11DH13CN13111528Dương Anh Trí 

 

 1. Lớp DH13DY:  Có 19 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH13DY13112099Lê Thị Hưng 
2DH13DY13112101Nghiêm Hà Gia Hưng 
3DH13DY13112118Nguyễn Duy Khánh 
4DH13DY13112252Bùi Lê Thúy Quỳnh 
5DH13DY13112264Nguyễn Thanh Tài 
6DH13DY13112342Ngô Thị Bích Trâm 
7DH13DY13112379Võ Tấn Viên 
8DH13DY13112367Nguyễn Thanh Tùng 
9DH13DY13112064Nguyễn Thị Ngân Giang 
10DH13DY13112051Nguyễn Thị Mỹ Điệp 
11DH13DY13112370Nguyễn Thị Phương Uyên 
12DH13DY13112314Nguyễn Ngọc Mai Thy 
13DH13DY13112251Trần Thị Mỹ Quyền 
14DH13DY13112128Đặng Hoàng Kim 
15DH13DY13112160Nguyễn Thị Họa Mi 
16DH13DY13112173Trần Thị Thúy Nga 
17DH13DY13112338Phan Tiên Trang 
18DH13DY13112303Tạ Thanh Thủy 
19DH13DY13112346Trần Thị Mỹ Trinh 

 

 1. Lớp DH13TA:  Có 20 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH13TA13111001Nguyễn Thị Thúy An 
2DH13TA13111046Nhữ Thị Diệu Linh 
3DH13TA13111049Nguyễn Lê Đại Lộc 
4DH13TA13111105Nguyễn Ngọc Tô 
5DH13TA13111114Huỳnh Văn Tuấn 
6DH13TA13111129Lê Thị Như Ý 
7DH13TA13111136Lương Thị Vân Anh 
8DH13TA13111272Lê Minh Khánh 
9DH13TA13111367Nguyễn Duy Phong 
10DH13TA13111401Phan Thành Quốc 
11DH13TA13111443Nguyễn Thị Bích Thảo 
12DH13TA13111455Tống Văn Thạch 
13DH13TA13111529Lê Hữu Trí 
14DH13TA13111576Nguyễn Thị Tường Vy 
15DH13TA13111592Phạm Thị Định Hảo 
16DH13TA13111520Trần Ngọc Trân 
17DH13TA13111145Huỳnh Thị Minh Ánh 
18DH13TA13111360Nguyễn Bá Niên 
19DH13TA13111361Nguyễn Xuân Niên 
20DH13TA13111459Lê Trần Quốc Thắng 

 

 1. Lớp DH13TY:  Có 20 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH13TY13112056Thạch Trần Hữu Đức 
2DH13TY13112084Nguyễn Thị Thanh Hiền 
3DH13TY13112127Nguyễn Thị Diễm Kiều 
4DH13TY13112139Phùng Thị Bích Liễu 
5DH13TY13112177Đỗ Hạnh Ngân 
6DH13TY13112248Nguyễn Nhật Quyên 
7DH13TY13112250Phạm Ngọc Uyên Quyên 
8DH13TY13112257Cao Ngọc Sáng 
9DH13TY13112261Huỳnh Thị Sương 
10DH13TY13112274Trương Thị Tâm 
11DH13TY13112293Huỳnh Tấn Thì 
12DH13TY13112358Nguyễn Văn Châu Tuấn 
13DH13TY13112028Nguyễn Trần Hoàng Chương 
14DH13TY13112046Trần Tấn Đạt 
15DH13TY13112339Trần Thị Ngọc Trang 
16DH13TY13112221Lê Minh Phong 
17DH13TY13112245Lê Thị Diễm Quyên 
18DH13TY13112283Từ Nguyên Nhật Thái 
19DH13TY13112388Nguyễn Trần Thảo Vy 
20DH13TY13112364Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

 

 

 1. Lớp DH14TA:  Có 09 sinh viên đạt
SttLớpMã số SVHọ và tênGhi chú
1DH14TA14111353Phạm Kim Yến 
2DH14TA14111187Trần Thị Thùy Trang 
3DH14TA14111039Nguyễn Tấn Đạt 
4DH14TA14111160Nguyễn Tiến Thành 
5DH14TA14111258Nguyễn Xuân Khương 
6DH14TA14111350Nguyễn Tấn Vỹ 
7DH14TA14111112Võ Thị Trúc Mênh 
8DH14TA14111352Nguyễn Lê Xuân 
9DH14TA14111110Đinh Dương Huỳnh Mai