THÔNG BÁO – DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Sinh viên không đồng ý xét tốt nghiệp đợt này phải nộp đơn tạm hoãn xét tốt nghiệp cho Văn phòng khoa vào ngày 16/7/2018. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn Khoa sẽ xét tốt nghiệp đợt này.

Bảng tổng hợp tình hình xét tốt nghiệp trong Khoa.

 

STT Lớp Số SV xét Số SV nợ môn Ghi chú
1 DH08TY 01    
2 DH10CN 01    
3 DH10TY 02    
4 DH11CN 01    
5 DH11DY 01    
6 DH11TT 01    
7 DH11TY 07    
8 DH12CN 03    
9 DH12DY 01    
10 DH12TA 06    
11 DH12TT 04    
12 DH12TY 01    
13 DH13CN 11    
14 DH13DY 19    
15 DH13TA 20    
16 DH13TY 20    
17 DH14TA 09    
TỔNG CỘNG 108    

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT

 1. Lớp DH08TY: Có 01 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH08TY 08112006 Huỳnh Trúc Anh  

 

 1. Lớp DH10CN: Có 01 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH10CN 10111053 Nguyễn Văn Luân  

 

 1. Lớp DH10TY: Có 02 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH10TY 10112089 Phạm Nhân Luân  
2 DH10TY 10112254 Biện Thị Hồng Lệ  

 

 1. Lớp DH11CN: Có 01 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH11CN 11111073 Phạm Thế Điền  

 

 1. Lớp DH11DY: Có 01 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH11DY 11142163 Phạm Thị Ái Thi  

 

 1. Lớp DH11TY: Có 07 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH11TY 10112143 Nguyễn Nhật Quang  
2 DH11TY 11112022 Nguyễn Hoàng Phúc  
3 DH11TY 11112069 Hoàng Vương Tường Duy  
4 DH11TY 11112116 Nguyễn Trọng Kha  
5 DH11TY 11112170 Trịnh Xuân Phúc  
6 DH11TY 11112306 Hoàng Công Trí  
7 DH11TY 11112150 Hoàng Vương Mẫn Nghi  

 

 1. Lớp DH12CN: Có 03 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH12CN 12111006 Đặng Huy Hoàng  
2 DH12CN 12111130 Đinh Vũ Cầu  
3 DH12CN 12111276 Nguyễn Công Lợi  

 

 1. Lớp DH12DY: Có 01 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH12DY 12112183 Huỳnh Ngọc Trinh Phương  

 

 1. Lớp DH12TA: Có 06 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH12TA 12111009 Trần Minh Luân  
2 DH12TA 12111054 Nguyễn Bửu Phát  
3 DH12TA 12111081 Phạm Hồng Tín  
4 DH12TA 12111096 Lê Nhựt Trường  
5 DH12TA 12111110 Trần Đào Thanh Thư  
6 DH12TA 12111174 Trương Nguyễn Mai Thi  

 

 1. Lớp DH12TY:  Có 01 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH12TY 12112144 Nguyễn Khánh Long  

 

 1. Lớp DH13CN:  Có 11 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH13CN 13111010 Nguyễn Thanh Danh  
2 DH13CN 13111066 Chu Đình Phú  
3 DH13CN 13111082 Ngô Chí Thanh  
4 DH13CN 13111144 Phùng Thị Thúy Ái  
5 DH13CN 13111251 Nguyễn Đức Hùng  
6 DH13CN 13111394 Đặng Từ Văn Quang  
7 DH13CN 13111411 Nguyễn Thị Sanh  
8 DH13CN 13111427 Hoàng Trọng Tân  
9 DH13CN 13111478 Trương Thị Thoa  
10 DH13CN 13111489 Tô Thị Thúy  
11 DH13CN 13111528 Dương Anh Trí  

 

 1. Lớp DH13DY:  Có 19 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH13DY 13112099 Lê Thị Hưng  
2 DH13DY 13112101 Nghiêm Hà Gia Hưng  
3 DH13DY 13112118 Nguyễn Duy Khánh  
4 DH13DY 13112252 Bùi Lê Thúy Quỳnh  
5 DH13DY 13112264 Nguyễn Thanh Tài  
6 DH13DY 13112342 Ngô Thị Bích Trâm  
7 DH13DY 13112379 Võ Tấn Viên  
8 DH13DY 13112367 Nguyễn Thanh Tùng  
9 DH13DY 13112064 Nguyễn Thị Ngân Giang  
10 DH13DY 13112051 Nguyễn Thị Mỹ Điệp  
11 DH13DY 13112370 Nguyễn Thị Phương Uyên  
12 DH13DY 13112314 Nguyễn Ngọc Mai Thy  
13 DH13DY 13112251 Trần Thị Mỹ Quyền  
14 DH13DY 13112128 Đặng Hoàng Kim  
15 DH13DY 13112160 Nguyễn Thị Họa Mi  
16 DH13DY 13112173 Trần Thị Thúy Nga  
17 DH13DY 13112338 Phan Tiên Trang  
18 DH13DY 13112303 Tạ Thanh Thủy  
19 DH13DY 13112346 Trần Thị Mỹ Trinh  

 

 1. Lớp DH13TA:  Có 20 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH13TA 13111001 Nguyễn Thị Thúy An  
2 DH13TA 13111046 Nhữ Thị Diệu Linh  
3 DH13TA 13111049 Nguyễn Lê Đại Lộc  
4 DH13TA 13111105 Nguyễn Ngọc Tô  
5 DH13TA 13111114 Huỳnh Văn Tuấn  
6 DH13TA 13111129 Lê Thị Như Ý  
7 DH13TA 13111136 Lương Thị Vân Anh  
8 DH13TA 13111272 Lê Minh Khánh  
9 DH13TA 13111367 Nguyễn Duy Phong  
10 DH13TA 13111401 Phan Thành Quốc  
11 DH13TA 13111443 Nguyễn Thị Bích Thảo  
12 DH13TA 13111455 Tống Văn Thạch  
13 DH13TA 13111529 Lê Hữu Trí  
14 DH13TA 13111576 Nguyễn Thị Tường Vy  
15 DH13TA 13111592 Phạm Thị Định Hảo  
16 DH13TA 13111520 Trần Ngọc Trân  
17 DH13TA 13111145 Huỳnh Thị Minh Ánh  
18 DH13TA 13111360 Nguyễn Bá Niên  
19 DH13TA 13111361 Nguyễn Xuân Niên  
20 DH13TA 13111459 Lê Trần Quốc Thắng  

 

 1. Lớp DH13TY:  Có 20 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH13TY 13112056 Thạch Trần Hữu Đức  
2 DH13TY 13112084 Nguyễn Thị Thanh Hiền  
3 DH13TY 13112127 Nguyễn Thị Diễm Kiều  
4 DH13TY 13112139 Phùng Thị Bích Liễu  
5 DH13TY 13112177 Đỗ Hạnh Ngân  
6 DH13TY 13112248 Nguyễn Nhật Quyên  
7 DH13TY 13112250 Phạm Ngọc Uyên Quyên  
8 DH13TY 13112257 Cao Ngọc Sáng  
9 DH13TY 13112261 Huỳnh Thị Sương  
10 DH13TY 13112274 Trương Thị Tâm  
11 DH13TY 13112293 Huỳnh Tấn Thì  
12 DH13TY 13112358 Nguyễn Văn Châu Tuấn  
13 DH13TY 13112028 Nguyễn Trần Hoàng Chương  
14 DH13TY 13112046 Trần Tấn Đạt  
15 DH13TY 13112339 Trần Thị Ngọc Trang  
16 DH13TY 13112221 Lê Minh Phong  
17 DH13TY 13112245 Lê Thị Diễm Quyên  
18 DH13TY 13112283 Từ Nguyên Nhật Thái  
19 DH13TY 13112388 Nguyễn Trần Thảo Vy  
20 DH13TY 13112364 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

 

 

 1. Lớp DH14TA:  Có 09 sinh viên đạt
Stt Lớp Mã số SV Họ và tên Ghi chú
1 DH14TA 14111353 Phạm Kim Yến  
2 DH14TA 14111187 Trần Thị Thùy Trang  
3 DH14TA 14111039 Nguyễn Tấn Đạt  
4 DH14TA 14111160 Nguyễn Tiến Thành  
5 DH14TA 14111258 Nguyễn Xuân Khương  
6 DH14TA 14111350 Nguyễn Tấn Vỹ  
7 DH14TA 14111112 Võ Thị Trúc Mênh  
8 DH14TA 14111352 Nguyễn Lê Xuân  
9 DH14TA 14111110 Đinh Dương Huỳnh Mai  

 

Đóng menu