Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp bổ sung (04/2016)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO

V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 10, 11/5/2016 như sau:

LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP

Stt Môn ôn thi Thời gian Phòng học

1 Chăn nuôi Thú nhai lại 13g30, ngày 12/4/2016 Phòng thực hành bộ môn CNCK

2 Nội khoa 7g30, ngày 14/4/2016

3 Sinh lý 15g00, ngày 14/4/2016 Trung tâm Nông Lâm Ngư

4 Chăn nuôi Gia cầm 13g30, ngày 14/4/2016 Phòng thực hành bộ môn CNCK

5 Ngoại khoa 8g00, ngày 19/4/2016

6 Chăn nuôi Heo Phòng thực hành bộ môn CNCK

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY