Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (11/2016)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt Môn thi Thời gian Ngày thi

Phòng thi

1 Sinh lý 9g30 08/11/2016 RĐ402
2 Dược lý 9g30 08/11/2016 RĐ402
3 Nội – ngoại khoa 9g30 09/11/2016 RĐ402
Đóng menu