Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp khoa (11/2013)

  • Post Category:Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11  năm 2013

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

SttMôn thiThời gianNgày thiPhòng thi
1Dược lý8g0002/12/2013PV 223
2Sinh lý8g0002/12/2013PV 225, PV 227
3Dinh dưỡng8g0002/12/2013PV 227
4Nội – ngoại khoa8g0003/12/2013PV 223, PV 225, PV 227
5Chăn nuôi chuyên khoa8g0003/12/2013PV 227

BCN K.CNTY