THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ MÁY TÍNH CHO SINH VIÊN

          Nhằm giúp sinh viên có máy tính phục vụ học tập, Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) triển khai chương trình hỗ trợ máy tính “Bank of Laptop 2021” đối với sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt, cụ thể như sau:

  1. Hình thức hỗ trợ:

– Hỗ trợ sinh viên các trường đại học mượn máy tính sử dụng cho việc học tập;

– Miễn phí sử dụng tối đa trong 24 tháng, kèm theo hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.

– Chương trình sẽ trao ít nhất 50% cho đối tượng là sinh viên nữ.

    2. Tiêu chí tuyển chọn:

    Sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

– Sinh viên năm thứ 2 trở đi thuộc hệ đại học chính quy;

– Điểm trung bình tích lũy tất cả các học kỳ đã học đạt loại khá trở lên;

– Kết quả đánh giá điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, trong đó theo thứ tự ưu tiên:

              + Sinh viên mồ côi, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo điều kiện kinh tế khó khăn.

         + Cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mất sức lao động, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn.

         + (1) Hoàn cảnh kinh tế khó khăn (có giấy xác nhận) hoặc (2) mức thu nhập trung bình của gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp so với thu nhập bình quân khu vực (có giấy xác nhận).

– Sinh viên chưa nhận được tài trợ hiện vật hoặc khoản hỗ trợ tương tự.

3. Hồ sơ xét chọn:

    – Đơn đề nghị (theo mẫu đính kèm),

– Các giấy tờ xác nhận liên quan như: mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn   cảnh khó khăn…

4. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ

Các Khoa/Bộ môn xét duyệt sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí tuyển chọn, lập danh sách (theo mẫu), kèm hồ sơ sinh viên và Biên bản họp xét gửi Phòng Công tác Sinh viên trước 11g00 ngày 31/03/2021.

MẪU ĐƠN XIN HỌC BỔNG