Thông báo về hội thảo chuyên đề về ký sinh trùng trên thú cưng

  • Post Category:Thông báo

Thân mời các bạn sinh viên quan tâm, tham dự

BÁO CÁO KHOA HỌC

CHUYÊN ĐỀ KÝ SINH TRÙNG TRÊN THÚ CƯNG

Chủ đề seminar: “Evolution of parasite control for pets”
Báo cáo viên: Dr.David Andrew John (New Zealand)
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
Thời gian: 9-11g ngày thứ 5, 1/10/2015
Địa điểm: Hội trường Cát Tường