Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kì 2, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

  • Post Category:Thông báo
TB-26-QLCL-ngay-03-8-2020

Mẫu đơn xin tạm hoãn – Tải tại link này