THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2020

– Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp nếu không đồng ý xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020, phải làm đơn hoãn xét tốt nghiệp gửi về Văn phòng khoa ngày 21/9/2020. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
Khoa sẽ xét theo danh sách này.
– Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nếu không có tên trong danh sách này thì liên hệ Văn phòng khoa ngày 21/9/2020.

Xet-TN-9-2020