THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM

JD-Nhân-viên-CNTY-tại-Bình-Định

MẪU ĐƠN VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH