THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY TNHH UV VIỆT NAM

CCF20072020_0001-UV

Logo UV-VN.JPG    PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  Mẫu: 04/QTTD
  Ngày hiệu lực:  Lần sửa đổi: Số trang: 1/3
 1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: ………………………………Ngày sinh ……………………Giới tính: o Nam o Nữ

Số CMND:………………………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp………………….

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………

Điện thoại:……………………….Email: …………………………………………………………….

Số điện thoại người thân liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:……………………….quan hệ………

Tình trạng gia đình:    o  Độc thân         o Lập gia đình             o Có con dưới 3 tuổi

II. Thông tin công việc

Vị trí dự tuyển:………………………………….…………………………………………………..

Mức lương mong muốn: …………………../tháng.

Ngày có thể bắt đầu làm việc: ………………………………………………………………………

Đã nộp đơn tuyển dụng vào Công ty lần nào chưa:………….nếu có, khi nào……………………..

Bạn có thể làm việc ngoài giờ:               o Có       o Không            

Bạn có thể đi công tác tỉnh, nước ngoài:  o Có     o Không            

 1. Trình độ học vấn
Tên và địa chỉ trườngChuyên ngành họcĐã tốt nghiệpBằng cấp (ĐH, CĐ, TH…Xếp loại TN (giỏi-khá-TB)
  ­­ o Có o Không  
  ­­ o Có o Không  
  ­­ o Có o Không  
 1. Trình độ ngoại ngữ/vi tính
 2. Tin học:    o Tin học cơ bản               o Thành thạo Word-Excel       o  Xử lý thống kê                                
 3. Anh Văn:  o A    o B    ¨ C               ¨ Cử nhân              ¨ Ngoại ngữ khác:…………………
 • Quá trình công tác (liệt kê 3 Công ty làm việc gần đây nhất)
  Tên Công ty:……………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Số ĐT:……………………………………………………………………….. Chức danh/vị trí công việc:……………………………………………………….. Mô tả tóm tắt công việc:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….  Thời gian làm việc: Từ tháng………….năm………….đến tháng………….năm……………….. Mức lương:…………………………… Phụ cấp (nếu có):…………………… Lý do thôi việc:……………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. …………………………………………..
  Tên Công ty:……………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Số ĐT:……………………………………………………………………….. Chức danh/vị trí công việc:……………………………………………………….. Mô tả tóm tắt công việc:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….  Thời gian làm việc: Từ tháng………….năm………….đến tháng………….năm……………….. Mức lương:…………………………… Phụ cấp (nếu có):…………………… Lý do thôi việc:……………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. …………………………………………..  
  Tên Công ty:……………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Số ĐT:……………………………………………………………………….. Chức danh/vị trí công việc:……………………………………………………….. Mô tả tóm tắt công việc:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….  Thời gian làm việc: Từ tháng………….năm………….đến tháng………….năm……………….. Mức lương:…………………………… Phụ cấp (nếu có):…………………… Lý do thôi việc:……………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………..
 • Tên cá nhân có thể tham chiếu
Họ tênNghề nghiệp/chức vụQuan hệSố ĐTNội dung có thể tham khảo
     
     
 • Thông tin khác:

– Tự nhận xét năng lực bản thân: (năng lực chuyên môn, quản lý, sáng tạo, các kỹ năng…)

-Mục tiêu nghề nghiệp:                                                                                                                    

 • Anh chị biết thông tin tuyển dụng qua:  o Trên mạng             o Website Cty                o Khác

Người quen giới thiệu:  Họ và tên:…………………………………Quan hệ:…………………………

 • Cam kết
 • Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu có bất kỳ sai lệch nào Công ty có thể ngay lập tức sa thải hoặc từ chối tuyển dụng tôi.
 • Công ty có thể kiểm tra trình độ, kiến thức của tôi thông qua trường học, các Công ty tôi đã làm việc nếu các thông tin này cần thiết để Công ty xem xét tuyển dụng tôi.

Ngày ……. Tháng …… năm   ……

          (Ký ghi rõ họ tên)