Location: Empirical center – Nong Lam University, HKP5, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh city

Tel/ Fax number: +84 39 4444 790 (Ms.Nhan)

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa (CNCK), Khoa Chăn nuôi – Thú y được thành lập năm 1977 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Di truyền giống – Chăn nuôi chuyên khoa. Từ khi thành lập Bộ môn CNCK đến nay, việc quản lý và điều phối công việc nghiên cứu và giảng dạy của Bộ môn  do các Trưởng Bộ môn phụ trách. Qua từng thời kỳ, các Trưởng Bộ môn đã kế thừa và tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của Bộ môn. Từ 1977 đến 2012, các thầy cô đã đảm nhận  chức vụ Trưởng Bộ môn gồm TS. Đặng Đắc Thiệu, PGS. TS. Nguyễn Bạch Trà và ThS. Võ Văn  Ninh. Đến tháng 11 năm 2012, Bộ môn CNCK do PGS. TS. Chế Minh Tùng đảm nhận chức vụ  trưởng Bộ môn. Trải qua chặng đường 60 năm các thế hệ Thầy Cô cơ hữu của Bộ môn đã  không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục như PGS. TS. Lê Đăng Đảnh, PGS. TS. Lâm Thị Minh Tuận, ThS. Châu Châu Hoàng, ThS. Nguyễn Kim Cương, KS. Nguyễn Văn Tú, KS. Nguyễn Xuân Hạnh, KS. Phạm Kim Hoa, KS. Lương Minh Hồng, KS. Phan Thanh Hồng, KS. Trịnh Sơn, KS. Nguyễn Lê Quỳnh Như, Cô Hà Thị Phượng. Hiện tại, Bộ môn có 6 giảng viên và 1 kỹ thuật viên quản lý phòng thí nghiệm, trong đó về trình độ chuyên môn có 1 PGS. TS, 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ và 1 Kỹ sư

Nhân sự

Bộ môn CNCK luôn chú trọng xây dựng và củng cố nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ tốt trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, Bộ môn luôn quan  âm bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển lực lượng giảng viên trẻ. Mặc dù nhân lực của Bộ  môn đã được trẻ hóa nhưng số lượng giảng viên của Bộ môn vẫn đang thiếu nghiêm trọng và cần phải cấp bách bổ sung trong những năm tới. Dưới đây là danh sách các thầy cô đang công tác tại Bộ môn.

STT Ho và tên Quá trình đào tao
1 PGS. TS. Chế Minh Tùng – Tiến sĩ: ĐH Illinois, Mỹ, 2010
– Thac sĩ: ĐH Putra, Malaysia,2001
– Kỹ sư: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 1998
2 TS. Nguyễn Thị Kim Loan – Tiến sĩ: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2012
– Thac sĩ: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2006
– BSTY: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 1999
– Kỹ sư: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 1997
3 ThS. Bùi Thị Kim Phụng – Thac sĩ: ĐH Nông Lâm TP.HCM,Việt Nam, 2010
– Kỹ sư: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2003
4 ThS. Nguyễn Văn Chánh – Thac sĩ – BSTY: Học viện Tú y Quốc gia Kazan,Liên Bang Nga, 2012
5 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân – Thac sĩ: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2013
– BSTY: ĐH Cần Thơ, Việt Nam, 2010
6 ThS. Nguyễn Thanh Hải – Thac sĩ: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2017

– Kỹ sư: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2014

7 Kỹ sư Đặng Thị Ngọc Anh – Kỹ sư: ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2015

 

Tổ chức nhân sự

Bùi Thị Kim Phụng

 


Chế Minh Tùng

 


Đặng Thị Ngọc Anh

 


Nguyễn Thanh Hải

 


Nguyễn Thị Kim Loan

 


Nguyễn Thị Mỹ Nhân

 


Nguyễn Văn Chánh

 Đã tải xong tất cả giảng viên.
Không còn giảng viên nào để tải.

Hướng nghiên cứu:

Với mong muốn đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao năng suất, sức khỏe vật nuôi, chất lượng súc sản và hiệu quả trong chăn nuôi, Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa tập trung nghiên cứu những lĩnh vực sau:

– Mối liên hệ giữa dưỡng chất và các hoạt chất sinh học tự nhiên đến chức năng miễn
dịch và sức kháng bệnh của thú;

– Tác động của dinh dưỡng đến sự biểu lộ gen;

– Đánh giá giá trị dinh dưỡng của những nguồn thức ăn mới trong chăn nuôi;

– Nghiên cứu sử dụng thức ăn bổ sung trong chăn nuôi để cải thiện năng suất và sức
khỏe của thú;

– Nâng cao chất lượng và giá trị của súc sản (thịt, trứng, sữa);

– Đánh giá chất lượng thịt và cải thiện các giống heo;

– Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

 

Đóng menu