Bộ Môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa

Địa chỉ: Trung tâm Thực Nghiệm – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0169 4444 790 (Cô Nhân)

Giới thiệu

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa (CNCK), Khoa Chăn nuôi – Thú y được thành lập năm 1977 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Di truyền giống – Chăn nuôi chuyên khoa. Từ khi thành lập Bộ môn CNCK đến nay, việc quản lý và điều phối công việc nghiên cứu và giảng dạy của Bộ môn do các Trưởng Bộ môn phụ trách. Qua từng thời kỳ, các Trưởng Bộ môn đã kế thừa và tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của Bộ môn. Từ 1977 đến 2012, các thầy cô đã đảm nhận chức vụ Trưởng Bộ môn gồm TS. Đặng Đắc Thiệu, PGS. TS. Nguyễn Bạch Trà và ThS. Võ Văn Ninh. Đến tháng 11 năm 2012, Bộ môn CNCK do PGS. TS. Chế Minh Tùng đảm nhận chức vụ trưởng Bộ môn. Trải qua chặng đường 60 năm các thế hệ Thầy Cô cơ hữu của Bộ môn đã không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục như PGS. TS. Lê Đăng Đảnh, PGS. TS. Lâm Thị Minh Tuận, ThS. Châu Châu Hoàng, ThS. Nguyễn Kim Cương, KS. Nguyễn Văn Tú, KS. Nguyễn Xuân Hạnh, KS. Phạm Kim Hoa, KS. Lương Minh Hồng, KS. Phan Thanh Hồng, KS. Trịnh Sơn, KS. Nguyễn Lê Quỳnh Như, Cô Hà Thị Phượng. Hiện tại, Bộ môn có 6 giảng viên và 1 kỹ thuật viên quản lý phòng thí nghiệm, trong đó về trình độ chuyên môn có 1 PGS. TS, 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ và 1 Kỹ sư.

Tổ chức nhân sự

Bộ môn CNCK luôn chú trọng xây dựng và củng cố nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ tốt trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, Bộ môn luôn quan  âm bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển lực lượng giảng viên trẻ. Mặc dù nhân lực của Bộ  môn đã được trẻ hóa nhưng số lượng giảng viên của Bộ môn vẫn đang thiếu nghiêm trọng và cần phải cấp bách bổ sung trong những năm tới. Dưới đây là danh sách các thầy cô đang công tác tại Bộ môn.

Đặng Thị Ngọc Anh

Môn giảng dạy

Chăn nuôi heo

ThS.  Nguyễn Văn Chánh

Bí thư Đoàn Khoa
Môn giảng dạy

Chăn nuôi thú nhai lại

ThS.  Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên
Môn giảng dạy

Chăn nuôi thú nhai lại - Chăn nuôi thú nhai lại ĐC - Thiết kế chuồng trại

TS.  Nguyễn Thị Kim Loan

Giảng viên
Môn giảng dạy

Chăn nuôi heo

ThS.  Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Quản lý phòng thí nghiệm và quản lý các dự án nghiên cứu, Thư ký AUN, UV BCH Công Đoàn
Môn giảng dạy

Quản lý phòng thí nghiệm

ThS.  Bùi Thị Kim Phụng

Giảng viên
Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm

PGS. TS.  Chế Minh Tùng

Trưởng Bộ môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa, Trợ lý Sau ĐH Khoa, Phó tổng biên tập TC Nông Nghiệp và Phát triển
Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm, Anh văn chuyên ngành, PP NCKH, Sinh trưởng và phát triển vật nuôi, Molecular basis of life

Hướng nghiên cứu

Với mong muốn đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao năng suất, sức khỏe vật nuôi, chất lượng súc sản và hiệu quả trong chăn nuôi, Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa tập trung nghiên cứu những lĩnh vực sau:

  • Mối liên hệ giữa dưỡng chất và các hoạt chất sinh học tự nhiên đến chức năng miễndịch và sức kháng bệnh của thú;
  • Tác động của dinh dưỡng đến sự biểu lộ gen;
  • Đánh giá giá trị dinh dưỡng của những nguồn thức ăn mới trong chăn nuôi;
  • Nghiên cứu sử dụng thức ăn bổ sung trong chăn nuôi để cải thiện năng suất và sức khỏe của thú;
  • Nâng cao chất lượng và giá trị của súc sản (thịt, trứng, sữa);
  • Đánh giá chất lượng thịt và cải thiện các giống heo;
  • Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi