TRAO TẶNG QUÀ CHO CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG PTCS QUANG TRUNG – TỈNH NINH THUẬN – NĂM 2016