Danh sách xét tốt nghiệp (09/2016)

  • Post Category:Thông báo

Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại thông tin, trong khoảng thời gian từ ngày 20-23/09/2016, nếu các bạn không có phản hồi thì Khoa sẽ tiến hành xét tốt nghiệp.

danh-sach-xet-tot-nghiep-092016