HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG KHÁNG KHÁNG SINH CHO CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO, SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THÚ Y

Kháng sinh là thuốc vô cùng quan trọng được sử dụng để điều trị các bệnh lây nhiễm. Nhưng việc lạm dụng và sử dụng kháng sinh không hợp lý trên cả người và động vật đang làm gia tăng vấn đề kháng thuốc kháng sinh. Nhằm kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội đối với việc phòng chống kháng thuốc, Cục Thú y phối hợp với Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam (FAO) tổ chức Hội thảo phòng chống kháng kháng sinh cho giảng viên các trường Đại học, các học viên cao học và các sinh viên năm cuối chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y và nuôi trồng thủy sản. Hội thảo là một phần hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới phòng chống kháng kháng sinh. Cụ thể như sau:

1/Thời gian:  buổi sáng ngày 16/11/2018.

2/ Địa điểm: Hội trường Giảng đường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3/ Thành phần: Cục Thú y; giảng viên đại diện của một số trường Đại học trong cả nước có đào tạo về chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản; giảng viên giảng dạy, học viên cao học, sinh viên năm cuối chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản của trường; một số tổ chức quốc tế (đại diện nhà tài trợ) OIE và FAO

4/ Chương trình:

Thời gianNội dungĐơn vị/cá nhân thực hiện
08:00-08:30Đăng ký đại biểuCục Thú y (DAH)
08:30-08:45Phát biểu khai mạc

 

ĐHNLTPHCM /DAH /FAO/OIE
08:45-09:00NAP và thực trạng thực hiện về NAP của AMR trong ngành chăn nuôi ở Việt NamCục Thú y
09:00-09:30OIE tóm lược

OIE Ngày thứ nhất, Năng lực và Chương trình giảng dậy thú y

OIE Khu vực
09:30-10:00Các tiêu chuẩn của OIE về kiểm soát AMR

–          Vai trò của OIE là cơ quan xây dựng tiêu chuẩn và các tiêu chuẩn của OIE về AMR

–          Điều tra số lượng và sử dụng của các tác nhân kháng thuốc

–          Sử dụng có trách nhiệm và thận trọng của các tác nhân kháng thuốc

–          Phân tích rủi ro đối với AMR phát sinh từ việc sử dụng các tác nhân kháng thuốc

OIE Khu vực
10:00-10:15Các hoạt động của FAO về AMR ở Việt NamFAO VN
10:15-10:30Chia sẻ nghiên cứu và vai trò và sự đóng góp của các trường Đại học trong việc nâng cao nhận thức và sử dụng kháng sinh và ngăn chặn kháng kháng sinh trong chăn nuôiĐHNLTPHCM
10:30-10:45Giải lao 
10:45-11:00Các công cụ cho các bác sỹ thú y nhằm giúp người chăn nuôi giảm sự phụ thuộc vào kháng sinhĐơn vị nghiên cứu lâm sàng trường Đại học Oxford (OUCRU)/ ViParc
11:00-11:20Kết quả điểu tra kiến thức, thái độ hành vi về sử dụng kháng sinh và kháng thuốc trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Nội dung về đào tạo kháng sinh và kháng thuốc cho sinh viên các trường Đại học.Đại học Y tế công cộng Hà Nội
11:20-11:50Các hoạt động của OIE về AMR bao gồm dữ liệu toàn cầu của OIE về kháng thuốc sử dụng trên động vậtOIE Khu vực
11:50-12:30Thảo luậnFAO-OIE/DAH/ ĐHNLTPHCM
12:30-13:00Kết luậnDAH/OIE-OIE
13:00-14:00Ăn trưa