THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG 20/11/2018

Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách sau, đúng 7 giờ 15 ngày 17/11/2018 có mặt tại Hội Trường P100 Khu Giảng đường Phượng Vỹ tham dự lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Sinh viên tham dự vui lòng ăn mặt lịch sự (không mặc áo thun, không mang dép lê) có mặt đúng giờ và ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Các bạn không tham gia dự lễ và không lên nhận HB trong buổi lễ BTC sẽ không trao lại.

Các bạn chưa có HB trong đợt này hãy cố gắng lên nhé.

Trân trọng.

STT MSSV Họ và tên Lớp Ghi chú
1 16112601 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH16TY Công ty Dược Phẩm Hoá Chất Toàn Cầu Merck và Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam
2 17112198 Vũ Phương Thảo DH17TT Công ty Dược Phẩm Hoá Chất Toàn Cầu Merck và Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam
3 17112092 Nguyễn Thanh Khiêm DH17TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
4 16112519 Ngô Thị Duyên DH16TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
5 17112174 Chau Ron DH17DY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
6 17112021 Trương Minh Đạt DH17TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
7 17112212 Dương Thị Hồng Thương DH17TY Công ty Thuốc Thú Y Thuỷ sản Biopharmachemie
8 16112581 Trần Thị Huyền DH16DY Công ty TNHH Kim Thu B.D.C
9 17112303 Nguyễn Thị Ngọc Ngân DH17TT Công ty TNHH Kim Thu B.D.C
10 17112299 Nguyễn Như Mai DH17TT Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
11 15112172 Ngô Thị Hải Triều DH15DY Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
12 14112042 Phạm Thuỳ Dung DH14DY Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
13 14112306 Nguyễn Hữu Thức DH14DY Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
14 15112171 Nguyễn Huỳnh Hồng Trân DH15TY Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
15 16112532 Nguyễn Gia Hân DH16TY Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
16 14112384 Nguyễn Anh Phương Vy DH14DY Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
17 16111047 Trương Thị Hà DH16CN Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
18 16111147 Nguyễn Công Phúc DH16CN Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
19 16111112 Nguyễn Thị Thanh Ngọc DH16TA Công ty CP SXKD Vật Tư và Thuốc Thú Y (Vemedim)
20 16111257 Trịnh Thị Thanh Tuyền DH16TA Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
21 16112560 Trần Hữu Hoài DH16TY Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
22 17112280 Nguyễn Duy Bảo Dung DH17TT Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
23 14112175 Đặng Thị Xuân Mai DH14DY Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Bình Minh
24 17112019 Nguyễn Thị Mỹ Đang DH17TY Công ty TNHH Haid Feed
25 16112765 Phạm Thị Hồng Xuân DH16DY Công ty TNHH Haid Feed
26 14112163 Vũ Thị Mỹ Linh DH14TYB Công ty TNHH Haid Feed
27 15112186 Nguyễn Thị Út DH15DY Công ty TNHH Alltech Việt Nam
28 15112115 Nguyễn Hào Phúc DH15TY Công ty TNHH Alltech Việt Nam
29 15112035 Nguyễn Thị Bích Hạnh. DH15DY Công ty TNHH Alltech Việt Nam
30 15112338 Nguyễn Thị Ngọc DH15TT Công ty TNHH Alltech Việt Nam
31 15112329 Nguyễn Thị Luyển DH15TY Công ty TNHH Alltech Việt Nam
32 15112030 Nguyễn Thị Thanh Hà DH15TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
33 16112618 Trần Thị Nhật Minh DH16TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
34 14112151 Vũ Thị Thanh Lam DH14TYB Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
35 16112565 Nguyễn Thị Huệ DH16TY Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
36 17111020 Võ Phạm Danh DH17CN Công ty Cồ phần CTC Bio Việt Nam
37 15112096 Trần Công Nhật DH15TY Tập thể Cựu sinh viên TY Khóa 29
38 15112196 Nguyễn Thị Thuý Vy DH15TY Tập thể Cựu sinh viên TY Khóa 29
39 17112112 Đặng Thị Na DH17TY Tập thể Cựu sinh viên TY Khóa 29
40 17112194 Đoàn Thị Phương Thảo DH17TY Tập thể Cựu sinh viên TY Khóa 29
41 14112079 Đoàn Thị Hồng Hạnh DH14DY Công ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Thú Y (Hanvet)
42 15149173 Lưu Thị Thu Yến DH16TY Công ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Thú Y (Hanvet)
43 17112132 Ngô Thị Minh Nguyệt DH17DY Công ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Thú Y (Hanvet)
44 15112028 Ngô Thị Mỹ Duyên DH15TY Công ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Thú Y (Hanvet)
45 17112053 Lê Thị Mỹ Hạnh DH17TY Công ty Cổ Phần Dược và Vật Tư Thú Y (Hanvet)
46 14112333 Nguyễn Phúc Bảo Trân DH14TYB Công ty TNHH TM SX ME NON
47 15112189 Mai Trần Lâm Vân DH15TY Công ty TNHH TM SX ME NON
48 14112125 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH14DY Công ty TNHH TM SX ME NON
49 16112492 Quách Văn Cương DH16DY Công ty TNHH New Well Power
50 16112608 Nguyễn Thị Lụa DH16DY Công ty TNHH New Well Power
51 14111192 Bùi Thị Thảo Trân DH14TA Công ty TNHH New Well Power
52 17112244 Huỳnh Thị Kim Tuyền DH17DY Công ty TNHH New Well Power
53 16112671 Nguyễn Thị Phượng DH16DY Công ty TNHH New Well Power
54 15112132 Lê Thị Thảo Quyên DH15TY Công ty TNHH New Well Power
55 17112032 Nguyễn Lê Nhật Duy DH17TY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
56 16112651 Huỳnh Thị Mỹ Nữ DH16TY Công ty TNHH Biomin Việt Nam
57 15111037 Hoàng Thị Diễm Hằng DH15CN Công ty TNHH Biomin Việt Nam
58 16111268 Võ Thị Chung Xoan DH16TA Công ty TNHH Biomin Việt Nam
59 14112123 Bùi Thị Ngọc Huyền DH14TT Công ty TNHH Biomin Việt Nam
60 15111059 Phạm Quốc Huy DH15TA Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
61 15112034 Mai Thị Thuý Hành DH15TY Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
62 15112036 Nguyễn Thị Bích Hạnh DH15TY Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
63 14112318 Bùi Nguyễn Hoàng Trang DH14DY Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
64 15112473 Đặng Thành Trung DH15TY Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
65 14112256 Nguyễn Phạm Khánh Quỳnh DH14TYB Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
66 14112353 Mai Văn Tuấn DH14TYA Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
67 15112158 Lữ Thị Dịu Thoa DH15DY Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
68 14112358 Nguyễn Thị Tuyến DH14TYB Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
69 16111156 Trương Thị Hồng Phương DH16TA Công ty Cổ phần Thương Mại Thuốc Thú Y Hoàng Kim
70 17111028 Trần Đinh Đức DH17CN CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
71 16112723 Trương Thị Thương DH16DY CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
72 17112064 Đinh Thị Hoa DH17DY CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
73 17111044 Đào Thị Bích Hiếu DH17TA CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
74 17111081 Nguyễn Thị Diệu Ly DH17TA CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
75 16112741 Lý Hải Triều DH16DY CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
76 16112603 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh DH16TT CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
77 15112333 Phạm Quốc Anh Minh DH15TT CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
78 16112533 Vũ Nguyễn Ngọc Hân DH16TT CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
79 17112255 Võ ngọc Vinh DH17DY CÔNG TY TNHH TM – DV NÔNG SẢN VIỆT (VIỆT ACC)
80 17112271 Ksor H’Vinh DH17TY Công ty TNHH MTV DV Quảng Cáo & Triển Lãm Minh Vi
81 14112063 Lê Thị Ngọc Điệp DH14TYA Công ty TNHH MTV DV Quảng Cáo & Triển Lãm Minh Vi
82 16112542 Đinh Thị Thu Hiền DH16DY Công ty TNHH MTV DV Quảng Cáo & Triển Lãm Minh Vi
83 15112026 Lê Thị Duyên DH15DY Công ty TNHH MTV DV Quảng Cáo & Triển Lãm Minh Vi
84 17112259 Văng Thị Bảo Yến DH17DY Công ty TNHH MTV DV Quảng Cáo & Triển Lãm Minh Vi
85 15112114 Huỳnh Hồng Phúc DH15TY Cựu sinh viên CNTY Khóa 4
86 15111101 Võ Ngọc Mai Nương DH15CN Cựu sinh viên CNTY Khóa 4
87 16112736 Vũ Thị Thảo Trang DH16TY Cựu sinh viên CNTY Khóa 4
88 16111265 Nguyễn Tường Vi DH16TA Cựu sinh viên CNTY Khóa 4
89 17112281 Trần Ngô Thuỳ Dương DH17TT Tập thể cựu sinh viên TY khóa 19
90 17111133 Đinh Thuỳ Phương Thảo DH17CN Tập thể cựu sinh viên TY khóa 19
91 14112118 Nguyễn Đức Huy DH14TY Tập thể cựu sinh viên TY khóa 19
92 16111122 Trần Thị Ánh Nguyệt DH16CN Tập thể cựu sinh viên TY khóa 19
93 17112177 Nguyễn Thị Mỹ Sang DH17TY Tập thể cựu sinh viên TY khóa 19
94 17112070 Nguyễn Quang Hợp DH17TY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
95 16111213 Nguyễn Thái Anh Thư DH16TA Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
96 14112339 Tạ Kiều Trinh DH14TT Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
97 15112020 Đỗ Thị Phương Dung DH15DY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
98 17112124 Đào Thị Khánh Ngọc DH17TY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
99 15112011 Nguyễn Quốc Cường DH15DY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
100 15112106 Mai Thị Hằng Ni DH15DY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
101 17111154 Nguyễn Quốc Trung DH17CN Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
102 14112208 Nguyễn Thị Thành Nguyên DH14DY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
103 17112197 Trần Thị Thanh Thảo DH17DY Cty TNHH Guyomarc’h Việt Nam
104 14112139 Trần Trọng Kha DH 14TT HB Chương trình Thú Y TT
105 14112668 Phan Công Thắng DH 14TT HB Chương trình Thú Y TT
106 14112338 Nguyễn Thị Kiều Trinh DH 14TT HB Chương trình Thú Y TT
107 14112201 Đỗ Thái Ngọc DH14TT HB Chương trình Thú Y TT
108 15112315 Nguyễn Thị Ngọc Dung DH15TTA HB Chương trình Thú Y TT
109 15112313 Nguyễn Hữu Danh DH15TTA HB Chương trình Thú Y TT
110 15112356 Trần Phạm Tiến Thịnh DH15TTA HB Chương trình Thú Y TT
111 15112318 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH15TTA HB Chương trình Thú Y TT
112 15112334 Võ Dương Minh DH15TTA HB Chương trình Thú Y TT
113 15112328 Nguyễn Ngọc Luân DH15TTA HB Chương trình Thú Y TT
114 16112783 Phạm Minh Mẫn DH16TT HB Chương trình Thú Y TT
115 16112769 Trần Thị Kim Yến DH16TT HB Chương trình Thú Y TT
116 17112207 Vương Tất Thọ DH17TT HB Chương trình Thú Y TT
117 17112298 Huỳnh Thảo Nguyên DH17TT HB Chương trình Thú Y TT
118 17112045 Ngô Thụy Vân Hà DH17TT HB Chương trình Thú Y TT
119 17112096 Trần Nguyễn  Thạch Lam DH17TT HB Chương trình Thú Y TT
Đóng menu