Báo cáo chuyên đề: “Diễn biến sinh lý và những rối loạn trên chó mẹ và chó con sau can thiệp đẻ khó”

Kính gửi quý Thầy Cô và các bạn học viên Cao học,

Bộ môn Thú y Lâm sàng xin thông báo buổi báo cáo chuyên đề: “Diễn biến sinh lý và những rối loạn trên chó mẹ và chó con sau can thiệp đẻ khó”

  • Báo cáo viên: NCS Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan
  • Thời gian: 9h00 ngày 29-08-2017
  • Địa điểm: Phòng PV217

Trân trọng thông báo.

Võ Tấn Đại

Đóng menu