Báo cáo chuyên đề: “Diễn biến sinh lý và những rối loạn trên chó mẹ và chó con sau can thiệp đẻ khó”

  • Post Category:Seminar

Kính gửi quý Thầy Cô và các bạn học viên Cao học,

Bộ môn Thú y Lâm sàng xin thông báo buổi báo cáo chuyên đề: “Diễn biến sinh lý và những rối loạn trên chó mẹ và chó con sau can thiệp đẻ khó”

  • Báo cáo viên: NCS Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan
  • Thời gian: 9h00 ngày 29-08-2017
  • Địa điểm: Phòng PV217

Trân trọng thông báo.

Võ Tấn Đại