Lịch báo cáo tốt nghiệp (08/2017)

  • Post Category:Thông báo

 

THÔNG BÁO

V/v: thay đổi ngày báo cáo Khóa luận tốt nghiệp các lớp DH10TY, DH10DY, DH11TA, DH11CN

Khoa Chăn nuôi thú y thông báo đến sinh viên các lớp DH12TY, DH12DY, DH13TA, DH13CN về việc thay đổi thời gian báo cáo khóa luận như sau:

Ngày báo cáo khóa luận sẽ báo cáo vào: ngày 01 tháng 9 năm 2017 (thay vì báo cáo ngày 29, 30/8/2017 như lịch trước đây đã thông báo).

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY