Báo cáo chuyên đề “Dùng phương pháp quang phổ Raman và hồng ngoại (Infra-red) nghiên cứu về tác động của kháng sinh trên vi khuẩn Escherichia coli và Vibrio parahaemolyticus”

  • Post Category:Seminar

Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng tổ chức seminar học thuật vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại P217 khu Phượng vỹ

Nôi dung báo cáo:

Dùng phương pháp quang phổ Raman và hồng ngoại (Infra-red) nghiên cứu về tác động của kháng sinh trên vi khuẩn Escherichia coli và Vibrio parahaemolyticus
Báo cáo viên:  TS. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân
Đây là nghiên cứu cùa TS. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân – giáo viên của bộ môn – thực hiện tại Pháp. Hy vọng thầy cô và các bạn tham gia để có thêm thông tin bổ ích về phương pháp mới nghiên cứu tác động kháng sinh cũng như đề kháng kháng kháng sinh. Tóm tắt nghiên cứu được trình bày bên dưới
Trân trọng kính mời
—————————-
Tóm tắt đề tài: Đề tài được thực hiện với mục đích xác định cơ chế tác động của kháng sinh trên vi khuẩn bằng 2 phương pháp Raman và hồng ngoại. Phổ Raman và hồng ngoại kết hợp với phương pháp xử lý số liệu PCA (Principal Component Analysis) đã phát hiện những thay đổi về mặt phân tử (acid nucleic, protein, phenylalanine, lipid, polysaccharide) được gây ra bởi các loại kháng sinh (ampicillin, cefotaxime, tetracycline và ciprofloxacin) trên Escherichia coli và Vibrio parahaemolyticus.