Báo cáo chuyên đề: “Siêu âm đánh giá chất lượng thịt” và “Miễn dịch trên bệnh Viêm gan do virus trên vịt”

  • Post Category:Seminar

Thân gởi các bạn cao học thú y,

Trong tháng 2 này, khoa tổ chức 2 buổi sinh hoạt học thuật như sau

Ngày 21/2/2014:

  • Chủ đề: SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỊT
  • Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Kim Loan
  • Thời gian: 8g30 – 11g
  • Địa điểm: Phòng seminar 1 (phòng di truyền cũ), Khu Trung tâm Thực nghiệm.

Ngày 27/2/2014:

  • Chủ đề: Miễn dịch trên bệnh Viêm gan do virus trên vịt
  • Người báo cáo: NCS. Nguyễn Văn Dung
  • Thời gian: 8g30 – 11g
  • Địa điểm: Phòng seminar 1 (phòng di truyền cũ), Khu Trung tâm Thực nghiệm.

Rất mong các bạn sắp xếp thời gian tham dự