Thông báo – Hạn chót nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt bổ sung (3/2014)

  • Post Category:Thông báo

Khoa Chăn nuôi – Thú y trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2014:

Các bạn đến đăng ký tại văn phòng Khoa và hạn chót là 14-03-2014.

Đơn xin xét tốt nghiệp các bạn có thể lấy từ mục Biểu mẫu/Download từ trang web của phòng Đào Tạo và kèm theo bảng điểm. Các bạn nên tự kiểm tra bảng điểm lấy từ phòng Đào Tạo, xem xét các môn học cũng như số tín chỉ đã được cập nhập là hoàn thành hay chưa.

Trân trọng.