CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN THÚ Y ASEAN

Chương trình tình nguyện sinh viên thú y ASEAN được thực hiện từ năm 2013 với sự tham gia của sinh viên Thái Lan và sinh viên của các nước ASEAN khác cũng như các nước đối tác quan tâm nhằm trao đổi ý kiến và đối thoại. Năm nay, Khoa Chăn Nuôi Thú Y- Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh sẽ đồng phối hợp với trường đại học Kasetsart tổ chức chương trình tình nguyện sinh viên thú y ASEAN 2019. Năm nay, chương trình có 84 người tham gia. Trong đó bao gồm 38 bạn sinh viên thú y quốc tế, 13 giảng viên của trường Kasetsart, 8 giảng viên và 16 bạn sinh viên khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm và 14 sinh viên của các trường đào tạo thú y trong cả nước. Chương trình có sự đồng hành của mạng lưới một sức khỏe các trường đại học (VOHUN) và các công ty tài trợ (Bio, MSD, Đôi Mắt Vàng)

Chương trình tình nguyện có các mục tiêu tổng quát sau:

  • Thúc đẩy tìm hiểu kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa trong lĩnh vực thú y và thực hành giữa các nước thành viên
  • Nâng cao ý thức cộng đồng của các chuyên gia trẻ
  • Hình thành mối quan hệ hữu nghị và mạng lưới giữa các chuyên gia thú y tương lai đến từ các nước ASEAN và các nước khác.

Các mục tiêu tổng quát trên có thể đạt được thông qua thực hiện các hoạt động như: giảng dạy, trình bày, thảo luận, tham qua thực tế, các hoạt động thực địa (ở Thái Lan và 1 Việt Nam) và các hoạt động văn hóa trong suốt quá trình.

Thời gian thực hiện: Chương trình dự kiến diễn ra trong 3 tuần từ 16/06 tới 06/07 2019 với các nội dung chính như sau

Tuần 1: Thái Lan

Trong tuần đầu tiên, chương trình bao gồm các hoạt động sau:

Lễ chào mừng sinh viên

Trình bày về quốc gia và người tham gia

Nâng cao tay nghề thú y và thực hành lâm sàng của người tham gia, xử lý thú, thu thập mẫu, nghiên cứu cộng đồng…

Công tác cộng đồng: tiêm phòng chó mèo và tiến hành nghiên cứu liên quan đến chó thả rông

Tham quan một số cơ sở sản xuất (trại sản xuất, nhà máy chế biến thực phẩm)

Tuần 2: Thái Lan

Công tác tình nguyện tại nông thôn liên quan tới bò thịt và dê

Điều tra một chủ đề liên quan tới nông thôn như lối sống, giáo dục, khía cạnh kinh tế xã hội

Công tác tình nguyện theo yêu cầu của địa phương

Tuần 3: Việt Nam

Công tác tình nguyện tại nông thôn liên quan tới bò sữa quy mô nhỏ, tiêm phòng…

Điề tra một chủ đề liên quan tới nông thôn như lối sống, giáo dục, khía cạnh kinh tế xã hội

Công tác tình nguyện với người dân: trồng cây, seminar học thuật kỹ thuật chăn nuôi quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi bò sữa, tuyên truyền trong trường học (cách xử lý khi bị chó dại cắn, sử dụng kháng sinh đúng cách…)

Các hoạt động của chương trình sẽ liên tục được cập nhật trên facebook của Khoa Chăn Nuôi Thú Y.