CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CLB MSK PHỤC VỤ BÁO CÁO CUỐI DỰ ÁN OHW

Văn phòng Vohun đang triển khai thực hiện “Đánh giá hiệu quả các hoạt động của dự án OHW”. Rất mong các sinh viên tích cực tham gia trả lời khảo sát theo hướng dẫn dưới đây:
✔️Bước 1: Click vào đường link: https://ee.kobotoolbox.org/x/#5a0pGfUM

✔️Bước 2: Trả lời lần lượt từng câu hỏi từ phần A đến E

✔️Bước 3: Bấm nút “Gởi đi” ở cuối trang để kết thúc khảo sát, nếu có thông báo “Việc gởi đi thành công” là SV đã hoàn thành khảo sát. Sau khi gửi đi thành công, có 1 form khảo sát trống sẽ tiếp tục hiện ra, SV không cần làm nữa vì chỉ gửi 1 lần thành công là được.

Khảo sát ước tính làm trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Thời gian tham gia khảo sát: trước 23h ngày 05/06/2019. 
Lưu ý: Đối tượng tham gia khảo sát này không chỉ là SV thuộc CLB MSK mà cả các sinh viên đã được học nội dung MSK qua các môn học trên trường và các sinh viên tuy không là thành viên nhưng vẫn tham gia hoạt động CLB MSK. Rất mong Quý thầy/cô và Ban chủ nhiệm giúp lan tỏa khảo sát này để các sinh viên không tham gia CLB vẫn có thể tham gia trả lời khảo sát.
Deadline khảo sát là 23g ngày 7/6/2019