Danh sách sinh viên được nhận học bổng Công ty Anco

DANH SÁCH HỌC BỔNG ANCO 2013-2014

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN NĂM SINH NAM/NỮ NGHÀNH HỌC LỚP ĐIỆN THOẠI
1 HuỲNH XUÂN THẾ 9/20/1988 Nam Bác sỹ Thú Y DH10TY 0982183991
2 ĐẶNG THẾ TiẾN 1/26/1992 Nam CNSX TACN DH10TA 0935247500
3 LÊ MINH TuẤN 4/1/1992 Nam CNSX TACN DH10TA 0972856770
4 NGUYỄN HOÀNG MINH 9/2/1992 Nam Cơ Khí 01677877058
5 ĐẶNG KÝ MẪN 9/21/1992 Nam Chăn Nuôi DH10CN 01686825383
6 TRẦN THỊ LÀNH 10/12/1992 Nữ CNSX TACN DH10TA 01655270514
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 10/18/1992 Nữ CNSX TACN DH10TA 01699680003
8 TRẦN ĐĂNG BẢO VĂN 7/30/1993 Nam CNSX TACN DH11TA 01636011812
9 NGUYỄN THANH HẢI 6/6/1991 Nam CNSX TACN DH10TA 0973329653
Đóng menu