Danh sách sinh viên được nhận học bổng Công ty Anco

  • Post Category:Học bổng

DANH SÁCH HỌC BỔNG ANCO 2013-2014

STTHỌ VÀ CHỮ LÓTTÊNNĂM SINHNAM/NỮNGHÀNH HỌCLỚPĐIỆN THOẠI
1HuỲNH XUÂNTHẾ9/20/1988NamBác sỹ Thú YDH10TY0982183991
2ĐẶNG THẾTiẾN1/26/1992NamCNSX TACNDH10TA0935247500
3LÊ MINHTuẤN4/1/1992NamCNSX TACNDH10TA0972856770
4NGUYỄN HOÀNGMINH9/2/1992NamCơ Khí01677877058
5ĐẶNG KÝMẪN9/21/1992NamChăn NuôiDH10CN01686825383
6TRẦN THỊLÀNH10/12/1992NữCNSX TACNDH10TA01655270514
7NGUYỄN THỊ NGỌCHUYỀN10/18/1992NữCNSX TACNDH10TA01699680003
8TRẦN ĐĂNG BẢOVĂN7/30/1993NamCNSX TACNDH11TA01636011812
9NGUYỄN THANHHẢI6/6/1991NamCNSX TACNDH10TA0973329653