Thông báo – Lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 10  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung


LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP:

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 02, 03/12/2013 như sau: 

Stt Môn ôn thi Thời gian Phòng học
1 Dinh dưỡng 8g00, ngày 12/11/2013 Bộ môn Dinh dưỡng – Trung tâm thực nghiệm
2 Chăn nuôi Heo 9g30, ngày 12/11/2013 Phòng thực hành bộ môn CNCK
3 Chăn nuôi Thú nhai lại 13g30, ngày 15/11/2013 Phòng thực hành bộ môn CNCK
4 Chăn nuôi Gia cầm 13g30, ngày 15/11/2013 Phòng thực hành bộ môn CNCK
5 Dược lý
6 Nội khoa 8g00, ngày 18/11/2013 Trung tâm Nông lâm ngư
7 Sinh lý 9g30, ngày 18/11/2013 Trung tâm Nông lâm ngư
8 Ngoại khoa 13g30, ngày 18/11/2013 Phòng 1 – Trung tâm thực nghiệm

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY

Đóng menu