Học Bổng 20/11 (10/2016)

 • Post Category:Học bổng

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM                   Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Khoa Chăn Nuôi Thú Y                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

************

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v Xét tặng học bổng sinh viên Khoa Chăn Nuôi Thú Y)

 

Hằng năm, Khoa Chăn Nuôi Thú Y luôn nhận được sự hỗ trợ học bổng với nhiều nguồn từ các cơ quan, công ty và cựu sinh viên để tạo quỹ học bổng cho sinh viên. Trong năm 2016 này Khoa tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ  một số công ty, cơ quan, Khoa sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ học bổng này, đề nghị các bạn sinh viên quan tâm có thể nộp hồ sơ, theo các tiêu chí sau:

 

 1. Đối tượng

Sinh viên chính qui từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 thuộc khoa Chăn Nuôi – Thú Y.

 

 1. Tiêu chí xét chọn.

Tiêu chí chung

–         Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tích cực

–         Có điểm rèn luyện từ 0.8 trở lên

–         Có thái độ chuẩn mực với thầy cô, không vi phạm kỷ luật của trường, khoa.

–         Quan hệ tốt với bạn bè

–         Có tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ và giúp đỡ mọi người

–         Tích cực tham gia hoạt động các phong trào đoàn thể của lớp, khoa và nhà trường

–         Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm

Học bổng sẽ được chia theo 3 nhóm sau:

 1. Học bổng dành cho sinh viên có  kết quả học tập tốt:

–         Điểm trung bình của 2 học kỳ chính gần nhất từ 2.8 trở lên (hoặc 8.0 trở lên)

–         Có tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học.

 1. Học bổng dành cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn Hội:

–         Điểm trung bình của 2 học kỳ chính gần nhất từ 2.5 trở lên

–         Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện, các hoạt động Đoàn – Hội cấp Trường – Khoa hay CLB đội nhóm.

 1. Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn:

–         Điểm trung bình của 2 học kỳ chính gần nhất từ 2.5 trở lên

–         Gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ

–         Gia đình ở những vùng khó khăn, vùng sâu- vùng xa, vùng vừa bị thiên tai

–         Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, những sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự

 

III. Thời gian

Thời gian nhận hồ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2016, nộp tại Văn Phòng Khoa CNTY (hoặc cho Thầy Ngọc), ngoài bìa hồ sơ nhớ ghi rõ thông tin học bổng Khoa CNTY

Thời trao học bổng vào ngày 18/11 năm 2016

 

 1. Hồ sơ xin học bổng

Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tốt

Đối với sinh viên từ năm thứ 2 (hồ sơ bao gồm)

 1. Đơn xin cấp học bổng viết tay
 2. Bảng điểm năm học 2015-2016 (có xác nhận của Phòng ĐT)
 3. Giấy chứng nhận gia cảnh khó khăn, mồ côi, giấy chứng nhận Thương binh, Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, bản sao hộ khẩu (có công chứng)… (nếu có)

Đối với sinh viên từ năm thứ 1 (hồ sơ bao gồm)

 1. Đơn xin cấp học bổng viết tay
 2. Bảng photo giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 1 (có xác nhận của Phòng ĐT).
 3. Giấy chứng nhận gia cảnh khó khăn, mồ côi, giấy chứng nhận Thương binh, Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, bản sao hộ khẩu (có công chứng)… (nếu có).

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt, tham gia công tác đoàn hội:

 1. Đơn xin cấp học bổng viết tay
 2. Bảng điểm năm học 2015-2016 (có xác nhận của Phòng ĐT).
 3. Giấy chứng nhận có tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, Câu lạc bộ (trường hợp nếu không có giấy chứng nhận, phải có xác nhận đánh giá của bí thư chi đoàn và BTV Đoàn Khoa)

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt:

 1. Đơn xin cấp học bổng viết tay
 2. Bảng điểm năm học 2015-2016 (có xác nhận của Phòng ĐT).

 

Lưu ý:

Mỗi ứng viên chỉ được nộp 1 bộ hồ sơ

Ngoài bì thư ghi rõ (họ tên, lớp, số điện thoại, học bổng cần xin và các giấy tờ khác có liên quan)

 

 1. Hình thức xét chọn

Các ứng viên được chọn dựa theo các tiêu chí nêu trên và thông qua phê duyệt của BCN Khoa và BCH Đoàn –Hội. Tuỳ thuộc vào đơn vị tài trợ học bổng mà hình thức xét tuyển sẽ tương ứng với yêu cầu của nhà tài trợ.

–       Kết quả xét duyệt sinh viên được nhận học bổng sẽ được thông báo trên trang web của khoa Chăn Nuôi Thú Y và bản tin Đoàn Khoa.

–       SV được trao học bổng không được vắng mặt tại buổi lễ trao học bổng nếu không có lý do chính đáng, sinh viên không đến nhận sẽ không được trao lại.

–       SV phải ăn mặt lịch sự, chỉnh tề, không mặt áo thun, không mang dép lê … tại buổi lễ trao học bổng.

Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ nộp 01 hồ sơ, nếu sinh viên nộp cùng lúc nhiều hồ sơ xin học bổng, BTC sẽ chọn 1 hồ sơ bất kỳ để xét.

 

Ban chủ nhiệm Khoa