Thông báo (10/2016)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO

Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan của NCS Lê Thị Thu Phương sẽ đánh giá đề tài: “Phân tích gien PCV2 thu nhận từ heo nuôi ở một số tỉnh phía Nam và nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin phòng hội chứng còi trên heo” vào lúc 8 am, sáng thứ 3, ngày 11/10/2016 tại Phòng Hướng Dương 102.

Kính mời quí thầy cô quan tâm tham dự.