Chương trình thăm và tặng quà học sinh nghèo trường THCS Quang Trung – Ninh Hải – Ninh Thuận

  • Post Category:Thông báo

Đơn vị tổ chức: Công đoàn trường & Công đoàn Khoa Chăn nuôi Thú y – Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đơn vị tiếp nhận:

  • Trường THCS Quang Trung, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải