KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN – “ANIMAL SCIENCE: AN INTRODUCTION TO ADVANCED TECHNOLOGY AND APPLICATION”

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp cùng với Trường Đại học Okayama, Nhật Bản dự kiến tổ chức khóa học Summer School 2021. Nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 08 năm 2021
 2. Nội dung khóa học: Khoa học vật nuôi: giới thiệu các kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng
 3. Số lượng học viên cho khóa học: tối đa 35 học viên (giảng viên trẻ 50%; cao học viên, sinh viên năm cuối 50%)
 4. Ngôn ngữ: giảng dạy bằng Tiếng Anh
 5. Hình thức học:  Online (các bài lý thuyết), thực hành và đi thực địa sẽ được tổ chức khi dịch Covid được kiểm soát
 6. Lợi ích tham gia khóa học:
 7. Học viên được miễn học phí
 8. Có cơ hội tiếp cận phương pháp giảng dạy của các Giáo sư Nhật
 9. Có kiến thức sâu rộng về ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chăn nuôi bền vững
 10. Có cơ hội thực tập tại phòng lab và tham gia những chuyến đi thực tế
 11. Nâng cao khả năng tiếng Anh
 12. Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối, học viên cao học, giảng viên trẻ  tại Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM hoặc các trường Đại học, Cao đẳng phía Nam Việt Nam và được đào tạo miễn phí.
 13. Điều kiện tham gia: học viên có kiến thức cơ bản về Chăn nuôi Thú y, công nghệ sinh học
 14. Hình thức đăng ký: Để đăng ký tham gia hoặc biết thêm chi tiết khóa học, vui lòng liên hệ Bùi Thị Trà Mi theo địa chỉ email mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn hoặc số điện thoại 0911 789 027.
 15. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26 tháng 07 năm 2021. 
 16. Hồ sơ đăng ký:

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp cùng với Trường Đại học Okayama, Nhật Bản dự kiến tổ chức khóa học Summer School 2021. Nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 08 năm 2021
 2. Nội dung khóa học: Khoa học vật nuôi: giới thiệu các kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng
 3. Số lượng học viên cho khóa học: tối đa 35 học viên (giảng viên trẻ 50%; cao học viên, sinh viên năm cuối 50%)
 4. Ngôn ngữ: giảng dạy bằng Tiếng Anh
 5. Hình thức học:  Online (các bài lý thuyết), thực hành và đi thực địa sẽ được tổ chức khi dịch Covid được kiểm soát
 6. Lợi ích tham gia khóa học:
 7. Học viên được miễn học phí
 8. Có cơ hội tiếp cận phương pháp giảng dạy của các Giáo sư Nhật
 9. Có kiến thức sâu rộng về ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chăn nuôi bền vững
 10. Có cơ hội thực tập tại phòng lab và tham gia những chuyến đi thực tế
 11. Nâng cao khả năng tiếng Anh
 12. Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối, học viên cao học, giảng viên trẻ  tại Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM hoặc các trường Đại học, Cao đẳng phía Nam Việt Nam và được đào tạo miễn phí.
 13. Điều kiện tham gia: học viên có kiến thức cơ bản về Chăn nuôi Thú y, công nghệ sinh học
 14. Hình thức đăng ký: Để đăng ký tham gia hoặc biết thêm chi tiết khóa học, vui lòng liên hệ Bùi Thị Trà Mi theo địa chỉ email mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn hoặc số điện thoại 0911 789 027.
 15. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26 tháng 07 năm 2021. 
 16. Hồ sơ đăng ký:

FORM ĐĂNG KÝ THEO MẪU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

SUMMER-COURSE-ON