THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

V/v: Quy định về việc xét cho sinh viên đăng ký làm khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp

  • Căn cứ theo quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tí chỉ
  • Theo điều 28, chương IV trong quyết định số 2600, quy định về việc xét và công nhận tốt nghiệp
  • Xét đề nghị của Khoa Chăn Nuôi – Thú Y,

Khoa Chăn nuôi – Thú Y thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Chăn Nuôi Thú Y về điều kiện để được nhận đề tài Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN), sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

  • Có số tín chỉ tích lũy ít nhất ¾ khối lượng CTĐT
  • Có điểm trung bình tích lũy hệ 4 từ 00 trở lên (đối với trường hợp sinh viên đăng ký Tiểu luận tốt nghiệp), và đạt 2.40 trở lên (đối với trường hợp sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp).
  • Sinh viên phải đăng ký KLTN, TLTN và giáo viên hướng dẫn cho khoa trước khi làm KLTN, TLTN.

 

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY

 

MẪU LẬP DS LÀM KHOÁ LUẬN TN – 2019